Vláda súhlasí s posilnením kompetencií Štátnej školskej inšpekcie

  Foto: Bigstock

Bratislava 28. novembra (TASR) - Posilniť napĺňanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) a pomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie by mal zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Novelu zákona z dielne koaličných poslancov Ľubomíra Petráka, Martina Glváča, Dušana Jarjabeka, Pavla Gogu (všetci Smer-SD) a Pétera Vörösa (Most-Híd) vláda v stredu počas rokovania odsúhlasila. 


Poslanci konštatujú, že v praxi boli pri výkone inšpekčnej činnosti identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že kontrolované subjekty nevytvárali podmienky na výkon kontroly. Zámerom návrhu je podľa nich "zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel na úpravu výstupných materiálov, teda správ o výsledkoch školskej inšpekcie".

 

Poslanci tvrdia, že narastá frekvencia situácií, keď kontrolované subjekty nevytvárajú podmienky na výkon kontroly buď tým, že odmietnu predložiť požadovanú dokumentáciu, alebo tým, že zamedzia vstup školských inšpektorov do kontrolovaného subjektu. "Ukazuje sa, že v prípadoch, keď si školy a školské zariadenia uvedomujú, že výsledky kontroly by vzhľadom na existujúci stav mohli viesť k podaniu návrhu na vyradenie subjektu zo siete, je menej rizikové zniesť uloženie pokuty. Pokuta v maximálnej výške 331,50 eura sa ukladá v správnom konaní, čo znamená, že celý proces sa značne predlžuje," tvrdia poslanci.

 

S účinnosťou zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ sa upravila aj problematika spracúvania osobných údajov. Táto zmena sa dotkla aj ŠŠI, ktorá osobné údaje spracúva na základe vykonaných školských inšpekcií. "Je v záujme školskej inšpekcie, ako aj dotknutých osôb, aby vedeli, za akých okolností a aké osobné údaje bude školská inšpekcia spracúvať," uvádza sa v návrhu novely poslaneckého zákona.

 

Cieľom úpravy je aj to, aby pri zrušení spoločného školského obvodu mali dotknuté subjekty dostatočný časový priestor na zabezpečenie potrebných úkonov. Koaliční poslanci navrhujú, aby spoločný školský obvod nebolo možné zrušiť zároveň s vypovedaním dohody obcí o jeho zriadení. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa by mal byť inštitút výpovednej lehoty, ktorého minimálne trvanie ustanoví zákon.

Zdieľať na facebooku