Ministerstvo školstva predloží novelu zákona, ktorá rieši odoberanie akademických titulov

Odoberanie titulov bude realita aj u nás.
Odoberanie titulov bude realita aj u nás. / Foto: Bigstock

 Bratislava 23. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prichádza s iniciatívou novely vysokoškolského zákona, na základe ktorého bude možné odoberať neoprávnene získané vysokoškolské tituly, podobne ako to je v Českej republike. Uviedla to v piatok počas brífingu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) s tým, že do medzirezortného pripomienkového konania plánuje rezort školstva predložiť návrh zákona v priebehu budúceho týždňa.


"Za kvalitu štúdia na vysokej škole, vrátane procesov obhajoby záverečných prác, zodpovedajú vysoké školy, rovnako by to tak malo byť aj naďalej aj po prijatí tohto zákona," priblížila ministerka.


Pripomenula, že rezort školstva nemá záujem zasahovať do vysokoškolského procesu. Podľa nej sa situácia vyvíja takým spôsobom, že chce zabrániť tomu, aby sa  akademický život a akademické tituly stali predmetom politického boja. "Doba dozrela k tomu, aby sme procesy odnímania akademických titulov jednak umožnili, ale stanovili aj všeobecné záväzné právne pravidlá a tým poskytli aj právnu istotu všetkým držiteľom akademických titulov v SR," povedala.


Cieľom novely zákona je vyplniť právne vákuum, ktoré je v republike v tejto oblasti. Ako príklad Lubyová uviedla oblasť úpravy autorských práv voči školským dielam v oblasti toho, akým procesom by mohli byť odnímané tituly, resp. ako by malo byť toto odoberanie riadené. "Chceli by sme zvýšiť aj kvalitu vzdelávania a vypracovávania záverečných prác metódou prevencie," povedala Lubyová.
    

Novela vysokoškolského zákona by mala určiť dôvody odoberania neoprávnene získaných akademických titulov. "Odobratím akademického titulu bude možné zneplatniť časť vzdelania, respektíve aj celé získané vzdelanie," povedala ministerka. Na odoberanie neoprávnene získaných titulov bude viacero dôvodov. Napríklad, ak absolvent bol právoplatne odsúdený za trestný čin vydierania, nátlaku, porušenia autorských práv a priemyselného vlastníctva či korupcie. Ďalším dôvodom by mohla byť aj skutočnosť, keď záverečnú prácu vypracovala iná osoba. Podľa Lubyovej by mala platiť aj istá retroaktivita. "Ak máte titul a zistí sa, že na prvom stupni štúdia došlo k porušeniam, ktoré vám ho zneplatnia, automaticky sa vám zneplatní aj samotný titul," vysvetlila šéfka rezortu školstva.


Ministerka pripomenula, že jediné inštitúcie, ktoré v súčasnosti môžu rozhodnúť a právoplatne konštatovať porušenie autorských práv sú súdy. "Porušenie autorských práv nemá právo konštatovať ministerstvo, vysoké školy ani žiadne iné komisie," dodala s tým, že spochybňovanie akademických titulov spochybňuje aj samotné univerzity, ktoré ich vydali, rovnako aj pedagógov. Lubyová privítala vznik komisie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá má za úlohu preskúmať procesy obhajovania rigoróznych prác.

Účinnosť zákona by podľa ministerky mohla nastať v prvej polovici roka 2019.

Zdieľať na facebooku