Školy môžu získať financie na projekty s inkluzívnym vzdelávaním a gramotnosťou

Základné aj stredné školy môžu opäť získať finančné prostriedky.
Základné aj stredné školy môžu opäť získať finančné prostriedky. / Foto: Pexels

Bratislava 12. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu inklúzie a čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. TASR o tom v pondelok informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. 

 

Základným školám je vďaka výzve zameranej na podporu inklúzie umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

"Na výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 9,5 milióna eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, z toho základné školy v menej rozvinutých regiónoch Slovenska si rozdelia deväť miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského kraja ako viac rozvinutého regiónu," informoval rezort školstva. 

 

Štandardné stupnice jednotkových nákladov na pozície pedagogického asistenta a inkluzívneho tímu zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcej výzve, t. j. 1005 eur na pozíciu pedagogického asistenta, 1235 eur na školského psychológa a 1440 eur na špeciálneho pedagóga či sociálneho pedagóga. Pri pozícii asistent učiteľa ide o sumu 966 eur. 

 

Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie výzvy. Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok môžu žiadatelia predložiť do 17. januára 2019.

 

Cieľom druhej výzvy je podpora projektov, ktoré zvýšia kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. O finančné prostriedky môžu žiadať gymnáziá z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. "Aktivity tejto výzvy sú zamerané na žiakov gymnázií, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov. Žiadatelia musia v projekte podporiť obe cieľové skupiny," uviedol rezort školstva.    

 

Minimálna výška žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 100.001 eur, maximálna 300.000 eur. Z Európskeho sociálneho fondu je na tento zámer vyčlenených 20 miliónov eur. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 31. januára 2019.

 

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke MŠVVŠ SR.

Zdieľať na facebooku