ŠPÚ pokračuje s prípravou pilotného projektu zameraného na komunikáciu

Projekt Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu
Projekt Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu / Foto: Shutterstock

Bratislava 3. októbra (TASR) – Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vypracoval harmonogram tréningov komunikačných, prezentačných a mediálnych zručností na základných a stredných školách, ktoré sa budú realizovať v rámci pilotného projektu Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu v základných a stredných školách v školskom roku 2018/2019.


"Do spolupráce na projekte, ktorý bude od októbra prebiehať formou tréningov učiteľov, sa prihlásilo 30 základných a stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. Odborná komisia následne vybrala deväť z prihlásených škôl, s ktorými sa dohodla na termínoch, podmienkach a materiálno-technickom vybavení potrebnom pre priebeh tréningových blokov, ktoré sú zamerané na podporu komunikačných, prezentačných a mediálnych zručností učiteľov.


Pilotný projekt k zavedeniu komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému bude zameraný na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, ale aj na skupinovú komunikáciu a argumentáciu. Zameriavať sa bude aj na komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií.


Projekt komunikačnej výchovy na všetkých stupňoch vzdelávania vznikal pod záštitou ŠPÚ. Cieľom je rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu. "Posilnenie týchto kompetencií učiteľov aj žiakov má v konečnom dôsledku viesť k zvýšeniu šance pre mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce, keď sa naučia správne a efektívne komunikovať," uzavrel ŠPÚ.

Zdieľať na facebooku