M. Lubyová: Plánujeme liberalizáciu výberu prvého cudzieho jazyka

Povinnú angličtinu môžu čoskoro nahradiť iné jazyky. Predpokladom však zostáva, že angličtina bude naďalej najžiadanejšia.
Povinnú angličtinu môžu čoskoro nahradiť iné jazyky. Predpokladom však zostáva, že angličtina bude naďalej najžiadanejšia. / Foto: Bigstock

Bratislava 27. septembra (TASR) – Rezort školstva plánuje liberalizáciu prvého cudzieho jazyka na základných školách. V súčasnosti platí, že všetky deti sa povinne učia anglický jazyk od tretieho ročníka a od siedmej triedy sa môžu učiť druhý cudzí jazyk, ktorý je klasifikovaný ako voliteľný predmet. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) poznamenala, že v tomto smere by mala nastať zmena.


"Chceme, aby rodičia, ale aj školy mali na výber. Nechceme nútiť všetky deti učiť sa angličtinu ako prvý cudzí jazyk, ale aby si mohli vybrať aj z nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny alebo ruštiny," povedala šéfka rezortu. Zároveň poznamenala, že vedomosti z nemeckého jazyka sa u študentov zhoršujú. "Nemčina je ťažký jazyk. To, že máme horšie výsledky u študentov z maturity pripisujeme tomu, že majú na ňu neskorý nábeh," vysvetlila.


Zmenu sa snažia presadiť aj zástupcovia Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska a Asociácie rusistov Slovenska. Tí tvrdia, že slovenské školy by mali v maximálnej možnej miere rozvíjať viacjazyčnosť svojich žiakov. Zároveň tiež navrhujú, aby sa žiaci už na základnej škole učili dva povinné cudzie jazyky s možnosťou výberu prvého na primárnom stupni vzdelávania. "Viacjazyčnosť prispieva k odbúravaniu etnocentrizmu, k zlepšeniu šancí mladých ľudí úspešne sa presadiť v živote, obhájiť svoje stanoviská doma i vo svete," dodali zástupcovia učiteľov nemčiny a ruštiny.


Podľa štátneho vzdelávacieho programu v súčasnosti platí, že anglický jazyk je od tretieho ročníka na základných školách povinným predmetom. Zároveň je škola povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom siedmeho až deviateho ročníka na výber druhý cudzí jazyk, a to buď nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky alebo ruský. Časová dotácia musí byť najmenej dve hodiny týždenne.

 

Lubyová zároveň uviedla, že zmeny budú dobrovoľné. Možnosť jazykového výberu plánuje ministerka zaviesť od školského roka 2019/2020.

Zdieľať na facebooku