Edulab v spolupráci s britskou BBC pripravil vzdelávací projekt

Fenomény sveta v školách
Fenomény sveta v školách / Foto: Edulab

Bratislava 24. septembra (TASR) – Expedícia Fenomény sveta je nový vzdelávací projekt pre základné školy a vybrané ročníky osemročných gymnázií, ktorý organizuje nezisková organizácia Edulab. Reaguje na výsledky prieskumu medzi učiteľmi, ktorý ukázal, že napriek tomu, že Štátny vzdelávací program už predtým zaviedol výučbu prierezových tém, školy na Slovensku majú stále nedostatok vhodných vzdelávacích materiálov pre tento typ výučby. Informoval o tom riaditeľ Edulabu Ján Machaj.


Podľa prieskumu 22 percent učiteľov nemá k dispozícii žiadne vzdelávacie materiály na výučbu prierezových tém. Ďalších 62 percent nimi čiastočne disponuje, ale privítalo by ich oveľa viac. Iba 16 percent učiteľov v prieskume uviedlo, že má takýchto vzdelávacích materiálov dostatok. Prieskum  poukázal aj na to, že ak by učitelia mali k dispozícii kvalitné vzdelávacie materiály na vyučovanie prierezových tém, výrazne by to prispelo k zvýšeniu atraktivity tohto typu výučby. Myslí si to až 72 percent opýtaných učiteľov, pričom opak si myslí iba šesť percent.


"V rámci projektu chceme poskytnúť školám, ktoré o to prejavia záujem, kompletné materiály v digitálnej a tlačenej podobe pre výučbu prierezových tém. Tieto vzdelávacie materiály sme pripravili v spolupráci so skúsenými pedagógmi z praxe, takže sú spracované tak, aby učiteľom umožnili rýchlu orientáciu v problematike a efektívne odučenie témy," priblížil Machaj. Súčasťou vzdelávacích materiálov využívaných v projekte Expedícia Fenomény sveta sú aj videá od britskej spoločnosti BBC, takže žiaci sa môžu súbežne zlepšovať aj v anglickom jazyku. Všetky zatiaľ spracované videá a témy – slnko, voda, vzduch, kultúra a komunikácia sú vybrané tak, aby sa dali využiť na naplnenie cieľov Štátneho vzdelávacieho programu.

 

Foto: Edulab


"Projekt má potenciál prekonávať negatívne dôsledky čisto predmetového vyučovania o vlastnostiach, javoch a procesoch spätých s prírodným a spoločenským prostredím. Vnútorná štruktúra jednotlivých tém a ich didaktické spracovanie sú totiž predurčené na to, aby  rozvíjali dispozície žiakov vnímať kľúčové javy tohto sveta vo vzájomných súvislostiach," uviedla hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová. Zároveň za najpodstatnejšie považuje to, že učitelia a žiaci môžu znova objaviť to, čo sa zo škôl pomaly vytratilo, teda pôžitok z odovzdaného a získaného poznania.


Každá základná škola, ktorá prejaví záujem, získa bezplatne kompletné vzdelávacie materiály k jednej z piatich tém podľa svojho výberu. Podklady môžu školy získať v dvoch vlnách. V prvej v októbri, ak sa zástupca školy zúčastní na jednej z prezentácií projektu alebo v druhej, ktorá bude v januári 2019, ak sa škola zaregistruje na webovej stránke projektu.

Zdieľať na facebooku