ŠPÚ a Rescue team Slovakia zaktualizovali voliteľný predmet mladý záchranár

Štátny pedagogický ústav a Rescue team Slovakia zaktualizovali učebné osnovy voliteľného predmetu mladý záchranár pre 1. a 2. stupeň základných škôl.
Štátny pedagogický ústav a Rescue team Slovakia zaktualizovali učebné osnovy voliteľného predmetu mladý záchranár pre 1. a 2. stupeň základných škôl. / Foto: Shutterstock

Bratislava 13. septembra (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Rescue team Slovakia zaktualizovali učebné osnovy voliteľného predmetu mladý záchranár pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Cieľom tohto voliteľného predmetu je zabrániť tomu, aby deti zomierali pri úrazoch. Osnovy predmetu sú zverejnené na webovej stránke Metodického portálu ŠPÚ.


"Vznik a obnovenie tohto preventívneho vzdelávacieho predmetu sú mimoriadne dôležité kvôli prevencii úrazov a násilia u detí a dorastu. Chceme, aby sa naše deti vracali domov živé a zdravé, vychovať z nich zodpovednejších rodičov, čo spôsobí sekundárne zníženie počtu úrazov detí a dorastu. Nehovoriac o tom, že ako dospelí ľudia budú určite zodpovednejšie riadiť motorové vozidlo, zodpovednejšie dodržiavať bezpečnosť pri práci, budú ochotní a schopní pomôcť inej osobe v núdzi a v konečnom dôsledku budú zodpovednejšími občanmi," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.


Úrazovosť je dlhodobo jednou z najčastejších príčin úmrtí v detskom veku. Najčastejšie príčiny úmrtia detí na úrazy na Slovensku sú dopravné nehody, utopenie, pády, úrazy hlavy, otravy a popálenie. Cielenou edukáciou obyvateľstva vo zvýšení bezpečnosti vlastného zdravia je podľa ŠPÚ a Rescue team Slovakia možné mnohým úrazom predchádzať, ich počet a závažnosť minimalizovať.


ŠPÚ v spolupráci s Rescue team Slovakia vytvorili voliteľný praktický predmet mladý záchranár už v roku 2010. "Žiaci radi riešia kontextové a podnetové úlohy podobné úlohám, ktoré sa bežne vyskytujú pri školských aktivitách a v reálnom živote. Zároveň dávame priestor i učiteľom, aby si samostatne kreatívne dopĺňali obsah vzdelávania v tomto predmete o vlastné úlohy, nápady a postupy riešení aj s využitím dostupných informačných technológií," doplnil Hajduk.

Zdieľať na facebooku