Úplný zákaz zverejňovania mien na školských nástenkách nie je pravdivý

GDPR v školách
GDPR v školách / Foto. Bigstock

Bratislava 29. augusta (TASR) - Školy nepotrebujú súhlas na zhromažďovanie viacerých osobných údajov žiaka. Ide napríklad aj o údaje, ako je mentálny vývoj či fyzické a duševné zdravie žiaka. Ak by však chcela škola akékoľvek údaje, napríklad fotografiu, zverejniť, mala by žiadať rodiča o súhlas.


V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie na ochranu osobných údajov, tzv. GDPR, vznikajú informácie napríklad o tom, že škola nebude môcť vyvesiť na nástenke či webovej stránke zoznam úspešných riešiteľov olympiád a iných súťaží. Respektíve, že na zozname bude môcť uviesť len iniciály dieťaťa. Podľa audítorky TÜV SÜD Slovakia Kataríny Matejčíkovej však uplatňovanie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov neznamená, že sa školy nebudú môcť pochváliť úspešnými riešiteľmi v súťažiach alebo zverejňovať fotografie z akcií, ktoré usporiadali. Ak školy rodičom oznámia pravidlá, ktoré budú obsahovať všetky podmienky spracúvania osobných údajov detí, nemal by byť problém s ich zverejnením. "Tieto informácie však musia byť, samozrejme, súčasťou zverejnených pravidiel ochrany osobných údajov," vysvetlila Matejčíková. Informácie by mala škola poskytnúť rodičom buď formou oznamu vo vestibule školy, alebo zverejnením na svojej webovej stránke.


Kým na zverejnenie údajov musí mať škola súhlas zákonného zástupcu dieťaťa, na spracúvanie väčšiny údajov ho nepotrebuje. Školy totiž v súvislosti s poskytovaním vzdelávania musia zhromažďovať niektoré údaje o dieťati a jeho rodičovi. Stanovuje im to školský zákon. Ide napríklad o meno dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, adresu trvalého či prechodného pobytu, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, ale aj údaje o fyzickom a duševnom zdraví a tiež o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. Rodič musí poskytnúť zo zákona údaje aj o sebe, ako sú meno, adresa a iný, napríklad telefonický kontakt na účely komunikácie. "Na tieto údaje školy súhlas nepotrebujú. Akékoľvek iné údaje môžu spracúvať len za podmienky splnenia požiadaviek GDPR," dodala Matejčíková.


Zverejniť fotografie môžu školy len na základe súhlasu zákonného zástupcu. "Školám odporúčam čo najtransparentnejší opis súhlasu. Treba čo najpodrobnejšie opísať účel, formu zobrazenia, teda či ide o fotografiu alebo video. Taktiež musia rodičov oboznámiť so spôsobom zverejnenia, či bude fotografia visieť iba na nástenke alebo bude v školskom časopise, prípadne na webstránke školy. V ideálnom prípade môžu školy poskytnúť rodičom možnosť autorizácie, teda možnosť vybrať fotografie a videá, ktoré majú byť zverejnené," vysvetlila Matejčíková. Určite však školy nesmú zabudnúť upozorniť rodičov, že svoj súhlas so zverejnením fotografie môžu kedykoľvek odvolať.

Čítajte viac o téme: GDPR
Zdieľať na facebooku