Návrh na kandidáta na rektora UK v Bratislave je možné podať do 31. októbra

Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave / Foto: Shutterstock

Bratislava 20. augusta (TASR) – Na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave sa uskutočnia voľby rektora. Lehota na podávanie návrhov na kandidáta na túto funkciu je do 31. októbra. Informuje o tom UK na svojom webe.


Právo navrhovať kandidáta na funkciu rektora majú členovia akademickej obce UK a členovia Správnej rady UK. "Návrhové listy treba adresovať do rúk predsedu volebnej komisie Gašpara Fronca," uvádza sa na webe univerzity.


Kandidát na funkciu rektora najneskôr v lehote do 31. októbra do 12.00 h podá svoj písomný, maximálne trojstranový pracovný životopis opäť na adresu predsedu volebnej komisie. Zároveň môže podať aj stručné, maximálne dvojstranové programové tézy svojej kandidatúry.


Funkčné obdobie novozvoleného rektora bude od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. Súčasným rektorom je Karol Mičieta.

Zdieľať na facebooku