A. Ravasz: Nový projekt pomôže škôlkam k funkčným triedam s rómskymi deťmi

Už od septembra by mohli v materských školách v obciach s rómskou komunitou fungovať asistenti učiteľa a ďalší koordinátori inkluzívneho vzdelávania.
Už od septembra by mohli v materských školách v obciach s rómskou komunitou fungovať asistenti učiteľa a ďalší koordinátori inkluzívneho vzdelávania. / Foto: Bigstock

Bratislava 16. júla (TASR) – Už od septembra by mohli v materských školách v obciach s rómskou komunitou fungovať asistenti učiteľa a ďalší koordinátori inkluzívneho vzdelávania. Zvýšený podiel rómskych detí v predškolskej príprave by mal priniesť nový národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (NP PRIM). Jeho spustenie na pondelkovom stretnutí s médiami oznámil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).


„Ak zvýšime šancu deťom z rómskych komunít, aby sa dostali v prvých ročníkoch na úroveň svojich spolužiakov z majority, výrazne znížime medzikultúrne napätie, no hlavne dáme šance deťom získať vzdelanie, ktoré je kľúčové pre pozdvihnutie kvality života týchto komunít," uviedol o dôležitosti a ambíciách projektu vládny splnomocnenec.
Projekt je určený pre skupinu 150 obcí, ktoré boli v Atlase rómskych komunít zaradené do indexu podrozvinutosti. Materská škola (MŠ) v obci musí mať k novému školskému roku prijatých minimálne päť detí z marginalizovaných rómskych komunít. O účasti konkrétnej MŠ, ak je ich v obci viac, rozhodne samospráva. Maximálne je možné vybrať dve škôlky. „Obciam budú preplatené náklady na asistenta učiteľa i odborného zamestnanca, ktorým môže byť podľa individuálnej situácie a potreby špeciálny pedagóg, psychológ či logopéd," informoval Ravasz. "Ich úlohou bude napomôcť k realizácii inkluzívneho vzdelávania, aby žiaci neboli selektovaní do tried podľa etnika, postihnutia alebo jazyka," dodal.
Ravasz zvýraznil zároveň, že v rámci tohto projektu bude prvýkrát v prípade štátneho orgánu uplatnené dočasné vyrovnávacie opatrenie (DVO). Obce by tak pri výberovom konaní mali uprednostňovať rómskych uchádzačov s príslušnou kvalifikáciou, mali by tiež prihliadať aj na to, či uchádzač ovláda jazyk rómskej komunity. Úrad splnomocnenca bude mať zastúpenie v hodnotiacich komisiách.
Ravasz očakáva, že by prostredníctvom tohto projektu mohlo fungovať 400 až 500 asistentov a odborných zamestnancov. „Ráta sa s minimálne jedným asistentov v škôlke, v tých väčších s dvomi," uviedol Ravasz, ktorý verí v dlhodobú udržateľnosť projektu.
Bližšie informácie o projekte sú na stránke splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Zdieľať na facebooku