MŠVVaŠ vzalo rozhodnutie prezidenta o vrátení vysokoškolských zákonov na vedomie

  Foto: Shutterstock

Bratislava 6. júla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zobralo na vedomie rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku, ktorý vrátil dva zákony týkajúce sa vysokých škôl do Národnej rady SR. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.


"Teraz je to, samozrejme, najmä na NR SR, ako sa vyrovná s pripomienkami. V každom prípade veríme, že poslanci na najbližšej schôdzi opätovne schvália predložené novely vysokoškolských zákonov, ktoré zvýšia kvalitu vysokého školstva na Slovensku," uviedol rezort školstva.
Ministerstvo školstva uviedlo, že návrh zákona na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania vychádza zo štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktoré vydali európske organizácie združujúce zainteresované skupiny v oblasti vysokého školstva. Tieto štandardy boli prijaté v máji 2015. "Keďže SR je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, máme záujem patriť v kvalite vzdelávania medzi krajiny, ktorých vysokoškolské vzdelávanie je na vysokej úrovni, a absolventi vysokých škôl na Slovensku sú medzinárodne akceptovaní," uviedol rezort.
Záujmom ministerstva je aj to, aby na Slovensku vznikla Slovenská akreditačná agentúra ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu. Takáto agentúra bude riadnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve a bude zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve. "Súčasná akreditačná komisia bola vyradená z Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA), keďže nespĺňala podmienky nezávislosti. V súčasnosti je len poradným orgánom vlády, bez samostatného nezávislého postavenia," vysvetlilo ministerstvo.
Kiska navrhol poslancom vypustiť časti novelizujúce zákon o Slovenskej akadémii vied (SAV) a zákon o verejnom obstarávaní, ktoré pribudli počas rokovania v parlamente. V prípade SAV prezident namieta, že dochádza k ohrozeniu transformácie akadémie, keďže schválený zákon spôsobí pre zmätočnosť a nesystémovosť len chaos a právnu neistotu. "Čo sa týka časti novely týkajúcej sa SAV a transformáciou jej ústavou na verejné výskumné inštitúcie, táto  bola vynútená situáciou, keď SAV nestihla splniť podmienky pre registráciu verejných výskumných inštitúcií v zákonom stanovenom termíne do 31. mája. Našou snahou bola záchrana týchto organizácií, aby mali právnu istotu režimu, v akom fungujú. Teda, že naďalej fungujú ako rozpočtové a príspevkové organizácie s tým, že sa stanú verejnými výskumnými inštitúciami a založia sa do konca roka 2018," informovalo ministerstvo školstva.
Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novelu zákona o vysokých školách sa Kiska rozhodol vetovať, pretože podľa neho nedávajú záruky posilnenia kvality vysokého školstva a vytvárajú dôvodné obavy, či situáciu, naopak, nezhoršia.

Zdieľať na facebooku