SKU spustila petíciu za nižší počet detí v školských kluboch

SKU chce znížiť počty detí v školských kluboch.
SKU chce znížiť počty detí v školských kluboch. / Foto: Shutterstock

Bratislava 22. mája (TASR) – Vysoké počty detí v oddeleniach školských klubov detí (ŠKD) ohrozujú bezpečnosť ich fungovania. Slovenská komora učiteľov (SKU) preto v petícii žiada urýchlene zaviesť opatrenia na nápravu stavu. Zároveň chce znížiť rozsah priamej výchovnej činnosti vychovávateľov ŠKD. Na utorňajšej tlačovej konferencii o tom informovali prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman a Iveta Kočišová zo sekcie školských klubov detí SKU.


„My ministerstvo školstva v petícii dôrazne žiadame, aby jednak znížilo úväzok z 27 na 23 hodín, čo je vlastne aj úväzok pedagogických zamestnancov, a aby sa tie počty v oddeleniach školských klubov detí zosúladili so školským zákonom. Teda korešpondovali s tými istými počtami detí, ako sú stanovené zákonom, napríklad v prvom ročníku zákon stanovuje, že je 22 detí, v druhom, treťom, štvrtom ročníku 25 detí,“ povedal Crmoman.
SKU uskutočnila prieskum, ktorého sa zúčastnilo 1122 vychovávateľov z celkového počtu 6284 zamestnaných v školstve. Okrem iného z neho vyplynulo, že v 2,6 percenta prípadoch má jeden vychovávateľ v ŠKD na starosti na jednom oddelení viac ako 36 detí, v 19,6 percenta prípadoch je to 31 až 36 detí a v 39,8 percenta prípadov sa na oddelení nachádza 26 až 30 detí. „Len 38 percent opýtaných potvrdilo, že má na oddelení do 25 detí, čo je taký normálny počet, ktorý sa dá zvládnuť jedným vychovávateľom,“ uviedol Crmoman.
SKU pritom upozornila, že preplnené oddelenia v malých priestoroch predstavujú zvýšené riziko úrazov detí, prispievajú k ich psychickej nepohode a sú veľkou prekážkou aplikácie princípov pedagogiky voľného času.
Ďalšou požiadavkou SKU je zníženie rozsahu priamej výchovnej činnosti vychovávateľov. Súčasná legislatíva im totiž predpisuje 27 hodín priamej výchovnej činnosti týždenne. Až 41 percent opýtaných pritom uviedlo, že pracuje na nižší pracovný úväzok, ako je stanovené legislatívou.
"V súvislosti s pripravovaným návrhom nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch budú k zákonu pripravené vykonávacie predpisy, vrátane toho, ktorý určuje rozsah vyučovacej povinnosti týchto zamestnancov," zareagoval rezort školstva. Ministerstvo tvrdí, že hľadá optimálne modely stanovenia rozsahu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti vychovávateľov ŠKD, ktoré chce ďalej komunikovať v rámci prípravy predmetného vykonávacieho predpisu.

Zdieľať na facebooku