Ministerstvo školstva vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo školstvav piatok vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie.
Ministerstvo školstvav piatok vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie. / Foto: Shutterstock

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v piatok vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) na podporu teamingových výskumných centier.

 

Objem finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 28 mil. eur pre aktivity na území Slovenska (mimo Bratislavského kraja). Okrem týchto prostriedkov bude ďalším zdrojom financovania aj štátny rozpočet a v prípade subjektov verejnej správy, akými sú napríklad verejné vysoké školy, aj spolufinancovanie prijímateľa vo výške 5 percent.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predložiť kedykoľvek od vyhlásenia výzvy až do jej uzavretia. Prvé kolo hodnotenia bude ukončené 31. mája 2018, termín uzavretia druhého kola je 14. júna 2018 a ďalšie hodnotiace kolá budú naplánované do dvoch týždňov od uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola. Tento proces bude ukončený v momente vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v uvedenej výzve.
Podporené budú môcť byť dva typy vysoko kvalitných projektov, jednak projekty na podporu schváleného teamingového výskumného centra v rámci programu Horizont 2020 s finančnou podporou druhej fázy a projekty, ktorých zámery boli schválené vo fáze 1 v rámci Horizontu 2020, ale nezískali ďalšiu finančnú podporu v druhej fáze Horizontu 2020.
Úloha teamingových centier spočíva v podpore špičkovej vedy prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu. Ich snahou je prepájať kvalitné európske univerzity a výskumné organizácie. Projekty majú byť zamerané na vytváranie výskumných centier, ktoré sa budú venovať aplikovanému výskumu, vrátane veľkého dôrazu na transfer poznatkov a technológií do praxe.
Vyhlásenie výzvy považuje ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová za kľúčový krok v obnovení čerpania eurofondov v rámci OP VaI: „Veľmi ma teší, že po období neistoty súvisiacej so zablokovaním peňazí je tu opäť možnosť, aby naši vedci čerpali finančné prostriedky na svoje projekty.“

Výzva je zverejnená na webovej stránke https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/.

Zdieľať na facebooku