JA Slovensko školí učiteľov v oblasti financií na osvojenie si zážitkovej metódy

Nezisková organizácia JA Slovensko školí učiteľov
Nezisková organizácia JA Slovensko školí učiteľov / Foto: Bigstock

Bratislava 15. apríla (TASR) – Nezisková organizácia JA Slovensko školí učiteľov v oblasti financií, ekonomiky a podnikania s cieľom osvojenia si metódy zážitkového učenia. Ide o učenie prostredníctvom rôznych aktivít a praktických úloh. Vzdelávanie zamerané na finančnú a podnikateľskú gramotnosť priblížil pre TASR programový riaditeľ organizácie Peter Kalčevský.


Organizácia ponúka školám vzdelávacie programy zamerané na financie či podnikanie, pričom fungujú zážitkovým spôsobom. "V každom našom vzdelávacom programe je pre učiteľa k dispozícií množstvo aktivít a praktických úloh, ktoré žiaci môžu riešiť nie len na hodinách. V niektorých prípadoch si vyžaduje úloha aj pomoc rodičov, čím sa ich snažíme vtiahnuť do vzdelávania ich dieťaťa," skonštatoval Kalčevský.
Uplatneniu týchto programov predchádza aj školenie učiteľov, ktoré prebieha počas obdobia 10 – 12 mesiacov. Začína sa teoretickou časťou, kde učitelia študujú texty zamerané na ekonómiu či finančnú gramotnosť. "Nosnou časťou celého ich vzdelávania je úvodný metodický tréning. Počas neho si učitelia budú môcť reálne vyskúšať niektoré z používaných metód v našich vzdelávacích programoch. Tiež sa oboznámia s metodickou príručkou, organizáciou školského roka, súťažami a príležitosťami, ale aj s online učebnicou, ktorá je určená pre žiakov," spresnil.
Žiaci sa môžu zapojiť aj do študentskej firmy, kde ide o rozvoj podnikateľských zručností v praxi. "Cieľom programu JA Aplikovaná ekonómia, v rámci ktorej sa študentské firmy realizujú, je rozvíjať primárne podnikavosť. Tiež rozvíja mäkké zručnosti, digitálnu a finančnú gramotnosť. Cieľom nie je urobiť z každého žiaka podnikateľa, ale urobiť ho viac podnikavým," ozrejmil Kalčevský.
Podľa neho sa do programov, ktoré organizácia ponúka, prihlasujú každoročne nové školy, ktoré majú záujem vzdelávať žiakov v podnikateľskej, ekonomickej alebo finančnej oblasti. "Teší nás, že tento záujem rastie a čoraz viac žiakov nadobudne dôležité praktické zručnosti pre zamestnateľnosť, efektívne manažovanie svojich financií, ale aj rôzne iné dôležité zručnosti," uzavrel.

Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku