ŠPÚ ukončil vzdelávanie učiteľov žiakov v rómskych komunitách

Učitelia, vychovávatelia, asistenti učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa so vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít ukončili vzdelávanie, ktoré realizoval Štátny pedagogický ústav.
Učitelia, vychovávatelia, asistenti učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa so vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít ukončili vzdelávanie, ktoré realizoval Štátny pedagogický ústav. / Foto: Shutterstock

Bratislava 4. apríla (TASR) – Učitelia, vychovávatelia, asistenti učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa so vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít ukončili vzdelávanie, ktoré realizoval Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Zamerané bolo na oblasť histórie Rómov a rómskej kultúry, inovatívne vzdelávacie metódy a na rómsky jazyk ako pomocný jazyk vo výchovno-vzdelávacom procese. Informoval o tom ŠPÚ na svojom webe.
Obsah bol zameraný na získanie a zdokonaľovanie nadpredmetových profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, ktoré sú potrebné na aplikáciu nových poznatkov v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov z rómskych komunít. "Absolventi vzdelávania získali poznatky ako motivovať žiakov, aby sa ich záujem o vzdelávanie zvýšil, ale aj ako zvyšovať schopnosti a zručnosti žiakov tak, aby im pomáhali dosahovať lepšie výsledky v škole s dôrazom na čitateľskú gramotnosť a znalosti slovenského jazyka v praktickom živote," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
Vzdelávacie tréningy zároveň rozšírili vedomosti z histórie Rómov na Slovensku, kultúry tejto menšiny v kontexte slovenskej kultúry a rómskeho jazyka s cieľom porozumieť slovenskému jazyku. Okrem toho sa vzdelávanie zameralo aj na tematické celky, ktoré sa viazali k interkultúrnemu vzdelávaniu, histórii, etnografii a folklóru Rómov, ale aj k motivovaniu žiakov rómskych komunít konverzovať v slovenskom jazyku a inovatívnym metódam využívajúcim inklúziu vo vzdelávaní.
Inovatívne vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvent akreditovaného vzdelávania získa 25 kreditov.

Zdieľať na facebooku