Na výber strednej školy majú deviataci posledný týždeň

Termín na odovzdanie vyplnenej prihlášky na strednú školu je určený na 10. apríla.
Termín na odovzdanie vyplnenej prihlášky na strednú školu je určený na 10. apríla. / Foto: Bigstock

Bratislava 3. apríla (TASR) – Deviataci majú na výber strednej školy posledný týždeň. Termín na odovzdanie vyplnenej prihlášky riaditeľovi základnej školy je zo zákona určený na 10. apríla, teda nasledujúci utorok. Žiaci si okrem klasických stredných škôl môžu vybrať i takú, ktorá je zapojená do systému duálneho vzdelávania. Ako informoval rezort školstva, takýchto miest je v ponuke takmer 3000.
"Prihlášku možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil na strednú školu s talentovými skúškami a neuspel na nich, má možnosť podať si následne ďalšie dve prihlášky na bežné stredné školy," uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V aktuálnom školskom roku je na základných školách a špeciálnych základných školách približne 39.000 deviatakov. V prípade bežných škôl prejavili žiaci najväčší záujem podľa rezortu školstva o gymnáziá a stredné odborné školy. Ďalej nasledujú obchodné akadémie, stredné zdravotnícke školy a stredné priemyselné školy. Na stredných školách, overujúcich športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a nadanie uchádzačov, sa prijímacie skúšky budú konať v termíne do 15. apríla. Presný termín skúšok si určí každá škola zvlášť. Prvý termín prijímacích skúšok na bežné stredné školy je celoštátne naplánovaný na pondelok 14. mája, druhý na štvrtok 17. mája. "Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu," informoval rezort školstva.
V systéme duálneho vzdelávania si žiaci môžu vyberať zo širokého spektra technických, netechnických, moderných aj tradičných, rozšírených či netypických odborov. "V duálnom vzdelávaní si žiak vyberá okrem školy aj zamestnávateľa, u ktorého bude vykonávať prax v odbore, o ktorý má záujem. V prvom kroku si z ponuky učebných miest pre školský rok 2018/2019 vyberie zamestnávateľa a následne školu, s ktorou daný zamestnávateľ spolupracuje. Potom si žiak podá prihlášku u vybraného zamestnávateľa v stanovenom termíne. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré od neho získa po úspešnom absolvovaní výberového konania musí odovzdať spolu s prihláškou na strednú školu najneskôr do 10. apríla," uviedol rezort školstva. Po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania na strednej škole uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, na základe ktorej sa bude počas štúdia vzdelávať priamo u zamestnávateľa.

Čítajte viac o téme: Prihlášky na stredné školy
Zdieľať na facebooku