M. Belica: Bez zmien v spoločnosti zostanú triedy s duálnym vzdelávaním prázdne

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica si myslí, že školstvo nevyhnutne potrebuje pravidlá a masívne investície.
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica si myslí, že školstvo nevyhnutne potrebuje pravidlá a masívne investície. / Foto: Pexels

Nitra 28. marca (TASR) – Slovenské školstvo potrebuje pravidlá a masívne investície, ktoré by odstránili modernizačný dlh a dostali ho na úroveň 21. storočia, zároveň je potrebné prispôsobiť vzdelávanie potrebám trhu práce a zvýšiť ohodnotenie pedagógov. Na slávnostnom stretnutí s učiteľmi stredných škôl to v stredu uviedol predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica. Pri príležitosti Dňa učiteľov zároveň udelil 23 najlepším pedagógom z Nitrianskeho kraja čestné uznania a plakety.
Školstvo na Slovensku má podľa predsedu NSK za sebou viacero neukončených reforiem, z ktorých sú učitelia oprávnene sklamaní a unavení. "Možno skonštatovať, že slovenské školstvo potrebuje predovšetkým pokoj a poriadok. Žiaľ, prijatie nových potrebných legislatívnych noriem sa stále oneskoruje," povedal Belica.
Podľa jeho slov súvisí súčasná kríza vzdelávania s krízou hodnôt a nesprávnym nastavením vyučovacieho procesu. "Príkladom môže byť aj testovanie takzvanej funkčnej gramotnosti žiakov, ktoré OECD zaviedlo od roku 2000. Dnes už aj odborníci uznávajú, že tento systém má viac nedostatkov ako predností, že učitelia pripravujú žiakov viac na testovanie ako na praktický život, že získané informácie žiaci nevedia uplatniť v reálnom živote a chýba im aj zdravé kritické myslenie," vyhlásil Belica.
Súčasné školstvo sa podľa predsedu NSK musí viac orientovať na potreby trhu práce. Zároveň sa však musí zmeniť aj klíma v spoločnosti a priority študentov a ich rodičov. "My vieme, že aj keď samosprávne kraje otvoria triedy s požadovaným duálnym či odborným vzdelávaním, zostávajú tieto nenaplnené. Pritom do roku 2020 musí byť do duálneho vzdelávania zaradených až 12.000 žiakov, zatiaľ čo v súčasnosti ich je iba niečo cez 2660," pripomenul.
Ako zdôraznil, vážnym problémom Slovenska zostáva aj odchod absolventov s úzkoprofilovými profesiami do zahraničia. "Je problém udržať ich v slovenských firmách. Dnes už neodchádzajú iba lekári a zdravotné sestry, ale aj mäsiari, mechatronici, lesníci či potravinári. Zároveň sa už dnes generuje väčší dopyt po tých, ktorí budú procesy na vyššej úrovni regulovať a kontrolovať, čiže IT operátorov a dátových špecialistov. Zvýši sa aj potreba kreatívcov, teda tvorivých ľudí s vyšším vzdelaním," dodal Belica.

Zdieľať na facebooku