Ministerstvo školstva predĺžilo prípravu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Rezort školstva požiadal o odklad legislatívneho procesu prípravy návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.
Rezort školstva požiadal o odklad legislatívneho procesu prípravy návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. / Foto: Shutterstock

Bratislava 14. marca (TASR) – Rezort školstva požiadal o odklad legislatívneho procesu prípravy návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Jeho prerokovanie bolo naplánované na 16. apríla, avšak Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a zástupcovia partnerských organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve požiadali o jeho presunutie. Ako potvrdila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS), proces prípravy sa predĺžil o tri mesiace.
Návrh zákona sa pripravuje už niekoľko mesiacov. "Bolo do neho zapojených množstvo organizácii, ktoré predstavujú profesijné a stavovské organizácie, bolo ich niekoľko desiatok. Napriek tomu nás školskí odborári požiadali, aby sme predĺžili o tri mesiace proces, počas ktorého sa dá diskutovať. Vyhoveli sme ich požiadavke," poznamenala Lubyová. V súčasnosti prebieha proces zapracovania pripomienok.
Lubyová vyzdvihla, že ministerstvo v pripravovanom zákone navrhuje zriadiť ako stavovskú organizáciu komoru učiteľov. "Aj v tomto procese vidíte, že musíme jednať s desiatkami rôznych organizácii a skupín a je veľmi ťažké tento proces riadiť takým smerom, aby sa všetky organizácie medzi sebou zhodli. Prakticky sa medzi sebou nikdy nezhodli," povedala Lubyová s tým, že v súčasnosti nemajú učitelia žiadne stabilné alebo konzistentné zastúpenie. Podľa jej slov sú učitelia členmi viacerých zborov. "Učitelia si zaslúžia takéto stavovské zastúpenie," poznamenala Lubyová. Cieľom tohto inštitútu by bolo podľa jej slov zjednodušiť a usmerniť rokovanie so zástupcami učiteľov.
"Predložená pracovná verzia nespĺňa naše očakávania. Dostatočne nerieši problém nízkej atraktivity učiteľského povolania, neobsahuje nástroje pre motiváciu mladých učiteľov a chýba v nej prepojenie na súčasný systém odmeňovania," poznamenal ešte vo februári predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
Slovenská komora učiteľov v tejto súvislosti vyzvala rezort školstva, aby zverejnil celé znenie pripravovaného návrhu zákona. "O sprístupnenie pripravovaného návrhu pre verejnosť žiadame po zverejnení neúplných informácií o pripravovaných zmenách v kreditovom vzdelávaní a z dôvodu mnohých podnetov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve," uzavrel prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman.
Z predbežnej informácie návrhu zákona súčasné znenie zákona obsahuje viaceré nedostatky, ktoré spôsobujú problémy v aplikačnej praxi. K najväčším nedostatkom patrí absencia požiadaviek na etický výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti, nedostatočná ochrana pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pred sociálno-patologickými prejavmi či nedostatočné reflektovanie úloh v oblasti výchovného a kariérového poradenstva. V novom zákone je potrebné  posilniť aj profesijné postavenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zdieľať na facebooku