ŠPÚ a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení Júlia Lindtnerová
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení Júlia Lindtnerová / Foto: MŠVVaŠ SR

Bratislava 6. marca (TASR) - Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlia Lindtnerová podpísali v pondelok (5.3.) Memorandum o spolupráci. Cieľom užšej spolupráce obidvoch organizácií je zaktivovanie vzťahov medzi školou a rodinou. TASR o tom informovala Mária Lukáčová zo ŠPÚ.
"Uzatvorením memoranda dochádza k podpore mobility širšej školskej komunity, ako sú edukátori, rodičia a deti v oblasti vzdelávania sa v témach sociálnej a finančnej gramotnosti, ľudských práv, sociálnych a podnikateľských zručností, ale aj vo výučbe jazyka, kultúry a histórie Slovenska," uviedol riaditeľ ŠPÚ a zdôraznil, že predmetom memoranda sú aj úlohy v oblasti aplikovaného výskumu obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania a experimentálne overovanie pre deti zo sociálne a zdravotne znevýhodneného prostredia.
"Spolupráca medzi zmluvnými stranami bude obsahovať zdieľanie dostupných odborných materiálov, vzájomné poskytovanie informácií, konzultácií a expertízy v predmetných témach pilotných programov," doplnil Hajduk. Súčasťou spolupráce bude tvorba odborných výstupov, ako napríklad metodické materiály a výskumná činnosť.

Zdieľať na facebooku