INESS navrhuje prejsť od centralizovanej reformy školstva k decentralizovanej

Podľa Róberta Chovanculiaka z INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz by sme mohli prejsť na Slovensku k decentralizovanej reforme školstva, ktorá je pružnejšia.
Podľa Róberta Chovanculiaka z INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz by sme mohli prejsť na Slovensku k decentralizovanej reforme školstva, ktorá je pružnejšia. / Foto: Bigstock

Bratislava 1. februára (TASR) – Problém školstva nie je len na Slovensku, ale pretrváva v každej krajine. Podľa Róberta Chovanculiaka z INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz existujú dva spôsoby reformovania školstva. Jedným je centralizovaný, ktorý platí aj na Slovensku, a druhý je decentralizovaný, poznamenal Chovanculiak počas seminára v Bratislave. Zároveň navrhuje, aby sa prešlo na Slovensku k decentralizovanej reforme školstva.
Chovanculiak poukázal na 50 rokov, odkedy sa reformuje školstvo. "Celý tento proces sa začal v roku 1976, kedy sa vytvoril dokument Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy, neskôr to boli dokumenty Duch školy, Projekt Konštantín a Milénium, ktoré skončili v zásuvke. Rovnako je zatiaľ na tom aj dokument Učiace sa Slovensko," povedal. Za 50 rokov bol použiteľný len Zákon o sústave základných a stredných škôl a Zákon o výchove a vzdelávaní, známy ako školský zákon.
Podľa Chovanculiaka existujú dva spôsoby reformovania školstva. Jedným je centralizovaný prístup a druhým decentralizovaný. "To, čo sa deti učia dnes, sa rozhoduje na ministerstve a na jeho úradoch. Navrhujeme, aby sa forma vzdelávania a učenia generovala skôr na lokálnych úrovniach, či už ide o riaditeľov, žiakov a zriaďovateľov, ktorí by mali právomoc povedať, čo a ako chcú učiť deti," vysvetlil. Centralizovaný prístup podľa jeho slov neumožňuje reagovať na to, ako sa mení zamestnanie, technológie, služby, a deti sa potom učia veci, ktoré sú zbytočné.
V centralizovanom modeli trvá príprava reformy dekády, vyžaduje si dlhé diskusie a podlieha politickému cyklu a striedaniu ministrov. Pri decentralizovanom systéme trvá táto príprava kratšie, pričom si vyžaduje predstavu malej skupiny ľudí a nepodlieha cyklom a politike. V centralizovanom systéme môže byť v jednom čase platná len jedna a jej spätná väzba trvá roky. Naopak, pri decentralizovanom modeli môže fungovať niekoľko reforiem, ktoré fungujú paralelne vedľa seba.
"Riešením nie je prísť s reformou, ktorá lepšie nadefinuje obsah a formu vzdelávania," povedal Chovanculiak. Riešením je podľa neho prísť s reformou, ktorá umožní neustálu adaptáciu vzdelávania na meniace sa prostredie.
Ministerstvo školstva pre TASR potvrdilo, že otvorí niektoré z nastolených otázok v rámci rokovaní o pripravovanom Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV). "Vychádzať bude z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, ktorý bol pripomienkovaný naprieč celým spoločenským a politickým spektrom. Ministerstvo školstva sa v NPRVaV bude zameriavať najmä na kvalitu na všetkých úrovniach vzdelávacieho procesu," uzavrel odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Zdieľať na facebooku