Objem peňazí na činnosť ŠKD určí počet žiakov do piateho ročníka

Fiancovanie ŠKD sa bude meniť od 1. januára 2018.
Fiancovanie ŠKD sa bude meniť od 1. januára 2018. / Foto: Bigstock

Bratislava 14. decembra (TASR) – Podielové dane zabezpečujúce financovanie činnosti školských klubov detí (ŠKD) sa od 1. januára 2018 budú rozdeľovať počtu žiakov nultého až piateho ročníka a nie podľa počtu všetkých žiakov základných škôl zriadených na území obce. Novelu vládneho nariadenia v tomto znení schválil kabinet na svojom stredajšom (13.12.) zasadnutí.
"Zmena reaguje na problémy obcí pri financovaní činnosti školských klubov detí z dôvodu nedostatku pridelených finančných prostriedkov. Ide o školy zriadené obcou, v ktorých školské kluby detí navštevuje viac ako 50 percent žiakov školy," ozrejmilo Ministerstvo financií (MF) SR.
"Podielové dane pre obce na činnosť školského klubu detí sa rozdelia na základe počtu prijatých detí, pričom kritériom budú žiaci nultého až piateho ročníka základnej školy, ktorí sú najpočetnejšou skupinou, ktorá navštevuje školský klub," dodalo. Rezort pripomenul, že v tomto znení platí do 1. septembra 2017 aj novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Po novom sa zmenia i hodnoty koeficientu na dieťa v ŠKD, na ktoré sa budú finančné prostriedky rozdeľovať z pôvodnej hodnoty 1,6 na 6.
V predmetnej novele nariadenia sa zároveň z dôvodu efektívnejšieho prerozdeľovania finančných prostriedkov na dieťa materskej školy spresnili hodnoty koeficientov na dieťa materskej školy pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce s počtom nepresahujúcim 25 detí, aby s klesajúcim počtom detí v materskej škole rovnomernejšie rástol aj objem pridelených finančných prostriedkov na dieťa materskej školy. "Zmenou hodnôt koeficientov sa nemení objem prostriedkov na kritérium materské školy," upozornil rezort financií.
MF rovnako zdôraznil, že zmena nemá finančný dopad na štátny rozpočet ani na rozpočet územnej samosprávy. "Prehodnotenie podmienok rozdeľovania výnosu dane pre obce má dopad len na rozpočty jednotlivých subjektov, pričom z celkového hľadiska sú dopady vzájomne vykompenzované," uviedlo ministerstvo.

Zdieľať na facebooku