Začiatok kolektívneho vyjednávania podľa Iniciatívy slovenských učiteľov mešká

Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe na rok 2018 neobvykle dlho mešká.
Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe na rok 2018 neobvykle dlho mešká. / Foto: Bigstock

Bratislava 19. novembra (TASR) - Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe na rok 2018 neobvykle dlho mešká. TASR o tom za Iniciatívu slovenských učiteľov informoval Vladimír Crmoman.
"V rokoch 2012, 2013 a 2015 sa prvé kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo už v júli a v rokoch 2014 a 2016 v septembri. V polovici novembra bolo obvykle vyjednávanie už ukončené, v tomto roku však nie je známy ani termín prvého kola," uviedol Crmoman. V zákone o kolektívnom vyjednávaní sa uvádza, že zmluvné strany sú povinné začať rokovanie o uzavretí novej zmluvy najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzavretej kolektívnej zmluvy. Jej platnosť končí k 31. decembru. "Je potrebné si uvedomiť, že na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa nadväzujú všetky vyjednávania o kolektívnej zmluve nižšieho stupňa, a to nielen v školách a školských zariadeniach. Zdržiavanie vyjednávania komplikuje sociálny dialóg na pracoviskách celej verejnej správy. Je zároveň nelogické, aby kolektívne vyjednávanie začínalo viac ako mesiac po tom, ako vláda schválila rozpočet na rok 2018," doplnil Crmoman.
Iniciatíva slovenských učiteľov aktívne podporuje spoluprácu odborových organizácií. Preto 23. októbra zaslali predsedovi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlovi Ondekovi výzvu na spoločné stretnutie zástupcov odborových združení pôsobiacich v školstve. Jej cieľom bolo vzájomné informovanie sa o názoroch jednotlivých organizácií na spoločenské postavenie pracovníkov v školstve pred začiatkom kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa. "Domnievame sa, že je aj vo vašom záujme dobre poznať stanoviská ostatných odborových organizácií. V prípade, že by sa naše názory zhodovali, posilnila by sa tým aj vaša pozícia pri kolektívnom vyjednávaní," uvádza sa vo výzve. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zatiaľ podľa slov Crmomana neodpovedal.
"Považujeme za neadekvátne, ak zverejnené návrhy na zvyšovanie platov nezohľadňujú ani len plán, ktorý navrhuje reformný dokument Učiace sa Slovensko," uzavrel Crmoman.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku