Špecifický predmet slovenský posunkový jazyk vyučujú najmä nepočujúci učitelia

Slovenský posunkový jazyk učia na školách hlavne nepočujúci učitelia, ktorí ho využívajú denne aj vo svojom bežnom živote.
Slovenský posunkový jazyk učia na školách hlavne nepočujúci učitelia, ktorí ho využívajú denne aj vo svojom bežnom živote. / Foto: Shutterstock

Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenský posunkový jazyk vyučujú primárne nepočujúci špeciálni pedagógovia. Ak v škole nie je zamestnaný nepočujúci pedagóg, predmet slovenský posunkový jazyk môže vyučovať aj počujúci špeciálny pedagóg, ktorý ovláda slovenský posunkový jazyk a bežne ho v komunikácii s nepočujúcimi používa. TASR o tom informovala Dagmar Vanečková zo Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ).
Špecifický vyučovací predmet - slovenský posunkový jazyk sa v základných školách vyučuje v rámci vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora ako povinný predmet. Školy si pritom môžu upraviť počet jeho hodín od jednej do troch týždenne. Seminár k výučbe tohto špecifického predmetu pre žiakov so sluchovým postihnutím zrealizoval v týchto dňoch ŠPÚ v Bratislave.
"Zavedenie vyučovacieho predmetu je proces, a preto sa predpokladá, že nejde o posledné stretnutie, ale že budú organizované aj ďalšie stretnutia vzhľadom na potrebu výmeny skúseností, ďalšie vzdelávanie v danej oblasti, ale aj rozširovanie poznatkov z oblasti výučby slovenského posunkového jazyka," zhodnotil význam seminára riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
Obsahové a výkonové štandardy predmetu slovenský posunkový jazyk sú vypracované podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Čítajte viac o téme: Nepočujúci
Zdieľať na facebooku