Peniaze z eurofondov nemožno využiť na platy učiteľov, bráni sa ministerstvo

  Foto: Bigstock

Bratislava 27. októbra (TASR) - Reakcia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR k vyjadreniu poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga - „Tvrdiť, že sa nedajú využívať prostriedky z eurofondov na príplatky pre mladých učiteľov, je buď hrubá neznalosť alebo zavádzanie zo strany ministerských úradníkov."
Ministerstvo školstva sa ohradzuje voči tvrdeniu pána poslanca Gröhlinga a v žiadnom prípade nemá záujem zavádzať verejnosť skreslenými vyjadreniami. Naopak, záleží mu na tom, aby verejnosť bola správne informovaná o možnostiach využívania eurofondov. Ako sme uviedli v našom stanovisku, eurofondy sú len doplnkovým zdrojom štátneho rozpočtu a nie je možné nimi nahrádzať úlohu a zodpovednosť členského štátu.
Vyplácanie odmien v rámci konkrétneho národného projektu financovaného z eurofondov je zabezpečené len pre danú aktivitu tohto projektu a len po dobu jeho realizácie, čo sa deje už aj teraz. Pôsobenie asistentov učiteľa ako novovytvorených pracovných pozícií v projekte Škola otvorená všetkým nad rámec pracovných miest financovaných zo štátneho rozpočtu je medzi oprávnenými aktivitami Operačného programu Ľudské zdroje a už v súčasnosti sa na tento účel využívajú.
MŠVVaŠ SR už v minulosti riešilo túto problematiku so zástupcami EK, a to s negatívnym výsledkom, pričom ich stanovisko zostáva nezmenené. Vo februári 2017 nám EK svoje vyjadrenie zopakovala: („The ESF could be used for teachers’ training on the new teaching methods (i.e. meeting the objective of modernization of teaching), but should not be used for financing the actual teaching in class within the framework of mandatory school curricula which does not contribute to the specific objective of the Operational Programme“).
Z uvedeného vyplýva, že celoplošné a systémové zvyšovanie platov nie je možne zabezpečiť z prostriedkov štrukturálnych fondov.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku