Spojená škola na Mudroňovej ulici v Nitre vzdeláva už 70 rokov hendikepované deti

  Zdroj: ssmudronova.edupage.org

Nitra 27. októbra (TASR) - Spojená škola na Mudroňovej ulici v Nitre oslavuje v piatok 70. výročie svojho vzniku. Ako informovalo vedenie školy, vďaka pedagógom a ďalším pracovníkom je aj v Nitre umožnené vzdelávanie zdravotne znevýhodneným deťom so špeciálnymi potrebami.
Spojená škola na Mudroňovej ulici je v meste jediná, ktorá poskytuje vzdelávanie pre žiakov s ľahkou mentálnou retardáciu. Okrem toho ju navštevujú aj deti s autizmom i telesne postihnutí žiaci. Pri škole je zriadená aj špeciálna materská škola pre deti s mentálnou retardáciou a autizmom a funguje tu aj špeciálna pedagogická poradňa.
Spojená škola vznikla v roku 1947 v reakcii na nárast počtu zdravotne znevýhodnených detí. Špeciálna materská škola začala poskytovať výchovu a vzdelávanie autistickým deťom v školskom roku 2000/2001. "Bola druhým zariadením svojho druhu v rámci Slovenska.
V špeciálnej škole sú prevažne žiaci zo segregovaných a marginalizovaných skupín. Ide o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia," uviedla špeciálna pedagogička Mária Juríková. Ako doplnila, žiaci zo Spojenej školy môžu ďalej pokračovať na Odbornom učilišti a získať výučný list. "Pre školu je odmenou, keď sa dokážu plnohodnotne zaradiť do bežného života," dodala Juríková.

Zdieľať na facebooku