Materiály pre menšinové vzdelávanie testujú vo vybraných školách

  Zdroj: Bigstock

Bratislava 13. októbra (TASR) - Pilotný projekt inovatívneho menšinového vzdelávania detí a žiakov IKATIKA z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym sa dostal do ďalšej fázy. Po tom, čo školy získali nové vzdelávacie materiály prepojené na digitálny edukačný obsah, učitelia v ostatných dňoch absolvovali aj odborné školenia.
Počas nich sa naučili, ako majú s týmito materiálmi pracovať. Celkovo absolvovalo tieto školenia 123 učiteľov z materských aj základných škôl. "Som rada, že spätná väzba od učiteľov, ktorí sa zúčastnili na školení, je veľmi pozitívna. Privítali hlavne praktické ukážky využitia metodickej príručky a digitálneho edukačného obsahu a tiež tipy na prácu s deťmi. Tie im sprostredkovali na základe vlastných skúseností lektori, ktorí sú tiež učitelia a využívajú digitálny vzdelávací obsah vo výučbe už dlhšie obdobie," povedala riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mária Prékop.
Digitálny edukačný obsah využívaný v pilotnom projekte IKATIKA je bilingválny. Okrem štátneho jazyka sú jednotlivé lekcie spracované aj v materinskom jazyku rusínskej, maďarskej a rómskej národnostnej menšiny. Je zároveň interaktívny, takže deťom a žiakom sprostredkúva učivo a nové poznatky v škole zážitkovou formou.
Realizácia pilotného projektu IKATIKA je naplánovaná na október až december. Informoval o tom rezort školstva na svojej webovej stránke.

Zdieľať na facebooku