Nové metódy výučby nebudú môcť používať všetky školy

Nové prístupy a metódy vo výučbe nebudú môcť využívať všetky základné a stredné školy na Slovensku.
Nové prístupy a metódy vo výučbe nebudú môcť využívať všetky základné a stredné školy na Slovensku. / Foto: Bigstock

Bratislava 19. septembra (TASR) - Nové prístupy a metódy vo výučbe nebudú môcť využívať všetky základné a stredné školy na Slovensku. Zostáva stav, kedy ich môžu využívať iba tie, ktoré prešli experimentálnym overovaním. Plénum Národnej rady SR totiž odmietlo novelu školského zákona, ktorou chceli poslanci Národnej rady SR za SaS postaviť schválený alternatívny vzdelávací program na rovnakú úroveň so štátnym.
"Účelom návrhu zákona je postaviť schválený alternatívny vzdelávací program na rovnakú úroveň ako štátny vzdelávací program. Navrhovanou novelou zákona sa otvára širší priestor pre nové prístupy a metódy vo výučbe," vysvetlili predkladatelia. Pre súčasný zákon sa podľa ich slov často nezavádzajú kvalitné nové spôsoby výučby. Alebo sa zavádzajú iba v školách, ktoré prešli experimentálnym overovaním. A teda ostatné si ich vybrať nemôžu.
Navrhovaná novela hovorila aj to, že ministerstvo školstva by malo povinne schváliť alternatívny vzdelávací program, pokiaľ k nemu Štátna školská inšpekcia, Štátny pedagogický ústav, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania a garant predložia kladné hodnotenie. "Zmyslom tejto úpravy je odstránenie svojvôle na strane ministerstva, pokiaľ alternatívny vzdelávací program bude spĺňať podmienky stanovené zákonom," objasnili. Novela mala riešiť aj experimentálne overovanie.
Novelou chceli dosiahnuť aj zmeny týkajúce sa environmentálnej výchovy. Zdôrazňovali potrebu ekovýchovy vzhľadom na nízke povedomie mladej generácie. "Ekovýchova na všetkých úrovniach spoločnosti je nevyhnutnou podmienkou trvalo udržateľného rozvoja Slovenska," uvádzali.
Poslancom SaS neprešli ani zmeny v poskytovaní materského pre policajtov a vojakov. Navrhovali im zvýšiť výšku materského na 75 percent čistého denného služobného platu tak, ako je to v zákone o sociálnom poistení. Novela mala tiež umožniť otcom-policajtom alebo profesionálnym vojakom prevziať dieťa do osobnej starostlivosti po dohode s matkou. Zmeny sa mali týkať nielen policajtov a profesionálnych vojakov, ale aj hasičov, horských záchranárov, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov.

Zdieľať na facebooku