Mestá a obce sa pripravujú na Eduzber, získajú informácie o počtoch žiakov

V septembri sa bude na slovenských školách realizovať Eduzber.
V septembri sa bude na slovenských školách realizovať Eduzber. / Zdroj: Bigstock

12.9.2017

Bratislava 12. septembra (TASR) – Mestá a obce sa ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení pripravujú na zber informácií o počtoch žiakov v školách a školských zariadeniach – Eduzber. Vyzbierané dáta sú smerodajné pre financovanie regionálneho školstva. TASR o tom informoval hovorca a tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.
"Problematiku zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam legislatívne upravuje zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v ustanovení," vysvetlil riaditeľ sekcie rezortných činností kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír. Eduzber sa podľa neho sústreďuje na údaje zbierané podľa stavu k 15. septembru, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má financovanie uplatniť, pričom určuje aj rozsah zberaných dát.
Krajčír súčasne pripomenul legislatívne zmeny platné od 1. septembra. "Prvá sa týka posunutia spodnej hranice veku detí v základných umeleckých školách z troch na päť rokov, ktoré dieťa dovŕšilo do 31. decembra predchádzajúceho roka. Druhou je začiatok zberu počtu žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy. Poslednou novinkou je spresňovanie postupu pri čestnom vyhlásení pri prijatí dieťaťa do viacerých škôl alebo školských zariadení," uviedol.
Eduzber priamo súvisí s financovaním škôl a školských zariadení, keďže súčasný model je nastavený na financovanie na žiaka. Po ukončení a kontrole zberu dát dokážu zriaďovatelia hospodáriť s reálnymi očakávanými financiami, ktoré sú do tohto zberu dát orientačné a predpokladané.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku