Ministerstvo odobralo SLA osvedčenie o tom, že je národným športovým zväzom

  Foto: Shutterstock

Bratislava 31. mája (TASR) - Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR odobralo Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) osvedčenie o tom, že je národným športovým zväzom. Dôvodom je, že SLA doteraz neupravilo svoje stanovy tak, aby boli v súlade so zákonom o športe. Zväz tým zároveň prišiel aj o štátne dotácie. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová.
SLA podľa Skokanovej v časti kľúč delegátov nezohľadnila počet športovcov a úroveň súťaže, v ktorej súťažia, resp. počet družstiev športovej organizácie a nezohľadnila ani úroveň súťaže, v ktorej športovci súťažia. "Hlavný kontrolór športu navrhol opatrenia a uložil SLA lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, a to do 30. 4. 2017. SLA v určenej lehote navrhnuté opatrenia nesplnila a týmto v zmysle zákona o športe prestala spĺňať podmienky pre uznanie za národný športový zväz," dodala hovorkyňa rezortu.
SLA po zrušení osvedčenia nemôže byť ani prijímateľom verejných prostriedkov. "Zo sumy 929.843 eur, schválenej SLA pre rok 2017 ako príspevok uznanému športu, bolo k dnešnému dňu poukázaných 232.461 eur. Ďalšie financie jej nebudú zaslané do doby, kým SLA nesplní navrhnuté opatrenia," doplnila Skokanová. Podľa jej slov, ak SLA upraví svoje stanovy podľa zákona, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia o uznanie za národný športový zväz.
Od nadobudnutia účinnosti nového zákona o športe je to podľa Skokanovej prvý prípad zrušenia osvedčenia uznaného národného športového zväzu.
Na meškajúcu zmenu stanov SLA upozornil ešte začiatkom tohto roka predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Po stretnutí s reprezentantkou v alpskom lyžovaní Veronikou Velez-Zuzulovou, jej otcom Timotejom Zuzulom a otcom Petry Vlhovej Igorom Vlhom pohrozil vedeniu SLA zastavením financovania. Uviedol vtedy, že SLA je jediná, ktorá ignoruje ministerstvo školstva pri zosúladení stanov a vnútorných mechanizmov.

Zdieľať na facebooku