Školský výbor podporil zákaz kumulácie vedúcich funkcií rektorom a dekanom

Rektori verejných vysokých škôl a dekani ich fakúlt by mali mať zo zákona zakázané kumulovať svoje pozície s inými vedúcimi funkciami.
Rektori verejných vysokých škôl a dekani ich fakúlt by mali mať zo zákona zakázané kumulovať svoje pozície s inými vedúcimi funkciami. / Foto: Bigstock

16.3.2017

Bratislava 16. marca (TASR) - Rektori verejných vysokých škôl a dekani ich fakúlt by mali mať zo zákona zakázané kumulovať svoje pozície s inými vedúcimi funkciami. V návrhu novely zákona o vysokých školách to navrhuje koaličná poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Právnu normu dnes odobril školský parlamentný výbor.
Cséfalvayová žiada, aby funkcia rektora verejnej vysokej školy bola nezlučiteľná s pozíciou prorektora, dekana, prodekana, kvestora, tajomníka fakulty, inou funkciou vedúceho zamestnanca na tej istej alebo inej vysokej škole a s funkciou rektora na inej vysokej škole. Funkcia dekana fakulty verejnej vysokej školy má byť nezlučiteľná napr. s pozíciou rektora, prorektora, kvestora alebo inou funkciou vedúceho zamestnanca na tej istej alebo inej vysokej škole či s funkciou dekana na inej fakulte tej istej alebo inej vysokej školy.
Členovia výboru dnes odobrili aj zmeny v rámci návrhu novely zákona. Po novom rektori a dekani, ktorí budú vymenovaní do funkcie, budú mať 30 dní na to, aby sa vzdali predošlých vysokoškolských funkcií. Taktiež zákaz kumulovať funkcie sa nebude týkať vysokoškolských funkcionárov, ktorí už pôsobia na poste rektora a dekana.
Koaličná poslankyňa je presvedčená, že vedúca funkcia je plnohodnotným postom, vyžaduje plné pracovné nasadenie a necháva minimálny priestor pre ostatnú pracovnú realizáciu. "Je v záujme vysokej školy, aby jej vedúci predstaviteľ venoval plnú pozornosť pracovnému výkonu na mieste, kde zastáva vedúcu funkciu," tvrdí.
Návrh novely však nezakazuje pracovný pomer s inou verejnou, štátnou či súkromnou vysokou školou. "Iba jednoznačne oddeľuje riadiace funkcie od ostatných pracovných povinností vysokoškolského pedagóga, pri ktorých je medziuniverzitný transfer skôr pozitívny. Naopak, viacnásobný výkon vedúcej funkcie je kontraproduktívny," uviedla Cséfalvayová.
Poslankyňa konštatovala, že je potrebné zamedziť kumulovaniu vedúcich funkcií v rukách jednej osoby. "Dôsledkom tohto negatívneho fenoménu je okrem diskutabilnej schopnosti reálneho plnohodnotného výkonu i klesajúca transparentnosť. Primárne je potrebné obmedziť kumulovanie pozícií v rámci jednej vysokej školy, keď jedna osoba by mala zastávať len jednu vedúcu funkciu. Predkladaná novela zákona tak vylučuje samokontrolu, ktorá vzniká napríklad vo vzťahu dekan a vedúci katedry. Takisto, ak osoba zastupuje vedúce posty na viacerých vysokých školách, hrozí jej konflikt záujmov," dodala Cséfalvayová.

Zdieľať na facebooku