ŠPÚ bude spolupracovať na projekte ozdravenia populácie v základných školách

Projekt má skvalitniť telesnú výchovu v základných školách, v mimoškolských aktivitách a centrách voľného času.
Projekt má skvalitniť telesnú výchovu v základných školách, v mimoškolských aktivitách a centrách voľného času. / Foto: Shutterstock

9.3.2017

Bratislava 9. marca (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) bude spolupracovať na realizácii projektu, ktorý má ozdraviť populáciu v základných školách. Dohodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a predseda občianskeho združenia Slovenský orol, projektový manažér zámeru ozdravenia populácie prostredníctvom telesnej výchovy v školách.
Projekt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, má skvalitniť telesnú výchovu v základných školách, v mimoškolských aktivitách a centrách voľného času. Cieľom procesu je podpora duševného a telesného zdravia populácie, duševnej rovnováhy, prevencia proti civilizačným chorobám a ochrana pred stresom. TASR o tom informovala odborná asistentka riaditeľa ŠPÚ Andrea Galovičová.
"Koncom marca spoločne zrealizujeme úvodné kolokvium pre sformulovanie úloh projektu za rezort školstva a súčasne odovzdáme menovacie dekréty členom pracovnej komisie pre tento projekt. Ich prvou úlohou bude navrhnúť zoznam minimálneho štandardného vybavenia telocviční základných škôl, ako aj základného technického vybavenia pre telocvik v rámci mimoškolských aktivít vrátane centier voľného času", uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. ŠPÚ zároveň zaradí do svojho edičného plánu metodickú príručku Projekt ozdravenia populácie.
Na príprave zámeru budovania výskumno-vývojového a realizačného prostredia, podporeného propagačnými aktivitami v oblasti telovýchovy formou vedecko-technických služieb v podmienkach SR budú participovať štyri rezorty – MŠVVaŠ SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR. Súčasťou projektu, ktorého realizácia má byť ukončená koncom tohto roka, je aj pilotné overenie zámeru na 15 až 20 základných školách na Slovensku. Podrobnosti budú zverejnené na webovom portáli projektu.

Zdieľať na facebooku