Žiaci a rodičia nie sú dostatočne informovaní o kvalite škôl, tvrdí SaS

Ministerstvo školstva nedostatočne informuje mladých ľudí o kariérnych a študijných možnostiach. Tvrdí to poslanec NR SR za SaS Branislav Gröhling.
Ministerstvo školstva nedostatočne informuje mladých ľudí o kariérnych a študijných možnostiach. Tvrdí to poslanec NR SR za SaS Branislav Gröhling. / Foto: Shutterstock

Bratislava 2. marca (TASR) - Ministerstvo školstva nedostatočne informuje mladých ľudí o kariérnych a študijných možnostiach. Tvrdí to poslanec NR SR za SaS Branislav Gröhling, ktorý za to kritizuje šéfa rezortu Petra Plavčana (nom. SNS). Podľa neho nekoná ani v čase blížiacich sa prijímacích skúšok na stredné školy.
„V záujme rodičov a v záujme žiaka by ministerstvo malo čo najlepšie informovať verejnosť o kvalite ponúkaných škôl. Som presvedčený, že rezort musí informovať rodičov a žiakov o kvalite škôl systematickým spôsobom. Dnes to nerobí a drží tak ľudí v nevedomosti, no zároveň potenciálne ohrozuje budúce vzdelanie či kariéru mladých ľudí,“ upozornil Gröhling.
Dodáva, že rodičia musia tieto informácie svojpomocne vyhľadávať, namiesto toho, aby im boli ponúknuté kompletne na jednom mieste. Ministerstvo by malo podľa neho vytvoriť jednotnú databázu, kde budú zhromaždené viaceré údaje o kvalite škôl. Napríklad štatistiky o zamestnanosti a príjme absolventov jednotlivých odborov, o vzdelávaní učiteľov či výsledky externých maturitných skúšok. Podľa neho je tiež kľúčové zaviesť plnohodnotné výchovné a kariérové poradenstvo na školách.
Podľa rezortu školstva môžu rodičia, žiaci a verejnosť získať informácie o dosahovaných výsledkoch konkrétnej školy z viacerých zdrojov. Ministerstvo ich poskytuje prostredníctvom výsledkov externých meraní - Testovanie 5 a 9, kde sa testujú vedomosti a zručnosti žiakov z matematiky a vyučovacích jazykov, v prípade stredných škôl je to externá časť maturitnej skúšky (test z matematiky, vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka). Výsledky jednotlivých škôl sa zverejňujú na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.
Ďalšie informácie zabezpečuje Štátna školská inšpekcia v rámci svojej inšpekčnej činnosti. "Okrem toho sú k dispozícii pre rodičov aj interné mechanizmy hodnotenia škôl (autoevalvácia), ktoré majú podobu hodnotiacich správ a sú zverejňované na internetovej stránke školy. Údaje o uplatniteľnosti absolventov na trhu práce sleduje ÚPSVaR, zverejnené sú však aj na stránke Centra vedecko-technických informácií," dodáva rezort školstva. Poskytovať informácie žiakom a ich rodičom o žiadaných odboroch vzdelávania v príslušnom regióne zas majú samosprávne kraje.
"Kariérové poradenstvo je na základe školského zákona súčasťou výchovného poradenstva. Venujú sa mu v základných a stredných školách výchovní poradcovia," ozrejmuje rezort školstva. V oblasti zameranej na správnu voľbu povolania zas rezort školstva podľa vlastných slov realizoval viaceré projekty, do ktorých boli zapojení výchovní a kariéroví poradcovia, pre ktorých boli vytvorené internetové portály pre ich prácu orientovanú na kariérové poradenstvo.

Zdieľať na facebooku