Úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho vyzýva vysoké školy k partnerstvu. Získať môžu až 300-tisíc eur

O partnerstvo sa v tomto prípade môžu uchádzať všetky verejné a štátne vysoké školy.
O partnerstvo sa v tomto prípade môžu uchádzať všetky verejné a štátne vysoké školy. / Ilustračné foto: Shutterstock

Bratislava 27. január (TASR) – 300-tisíc eur. Taká je čiastka, ktorú v novom projekte môžu získať vysoké školy na Slovensku. S projektom sú totiž spojené nové možnosti financovania voliteľných predmetov na vysokých školách. Výzvu spustil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) Petra Pellegriniho. O partnerstvo sa v tomto prípade ešte stále môžu uchádzať všetky verejné a štátne vysoké školy. Termín, do kedy majú školy možnosť podávať žiadosti, trvá len do konca februára tohto roku.
Hlavným cieľom spolupráce Úradu podpredsedu vlády s vysokými školami je vytváranie nových, a najmä odborne vyškolených administratívnych kapacít na riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a komunikáciu, ako aj budovanie sietí, riešení sťažností či samotnej kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Konkrétnejšie, vďaka voliteľným predmetom, ktoré by z projektov technickej pomoci boli financované, by sa študenti mohli odborne a tematicky špecializovať na zmienené kľúčové oblasti  práce s eurofondami.
Po formálnej stránke bude spolupráca prebiehať medzi Centrálnym koordinačným orgánom ÚPPVII a riadiacimi orgánmi vybraných vysokých škôl. Financované budú z Vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 práve voliteľné predmety partnerských škôl.
Predložené návrhy bude posudzovať odborná komisia zriadená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Školy musia spĺňať prísne kritériá, ktoré bude komisia v bodovej škále hodnotiť, ako napríklad skúsenosti predkladateľov s výučbou príbuzných študijných programov, odborná kapacita či kvalita predloženej metodiky voliteľného predmetu, vrátane uvedenia mena garanta s odbornou spôsobilosťou.
Ponuku nájdete zverejnenú na linku: optp.vlada.gov.sk/vyhlasene-vyzvania, ako aj aj na oficiálnom webe úradu podpredsedu vlády.

 

Všetky žiadosti o partnerstvo je možné adresovať v elektronickej forme na e-mailovú adresu: [email protected], a to najneskôr do 28. februára 2017, kedy sa uzatvára I. kolo.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku