Zvyšovanie platov učiteľov najviac podporujú vysokoškolsky vzdelaní ľudia

Zvyšovanie platov učiteľov najviac podporujú vysokoškolsky vzdelaní ľudia
Zvyšovanie platov učiteľov najviac podporujú vysokoškolsky vzdelaní ľudia / Foto: Shutterstock

4.1.2016 |

Bratislava 4. decembra (TASR) – Výrazné zvyšovanie platov učiteľov podporuje 38,1 percenta respondentov, rovnako veľký podiel respondentov túto požiadavku odmieta a 23,7 percenta opýtaných vyjadrilo „ani súhlas, ani nesúhlas“ s touto požiadavkou. Vyplynulo to z prieskumu agentúry TNS Slovakia pre Sociologický ústav SAV, ktorý sa uskutočnil v období medzi 11. septembrom až 29. októbrom. Prieskum sa realizoval na vzorke 1150 respondentov.
Podporu, respektíve odmietanie tejto požiadavky podľa Miloslava Bahnu zo Sociologického ústavu SAV vysvetľujú celkovo dve charakteristiky respondentov: výška ich dosiahnutého vzdelania a preferencia politickej strany Smer-SD. „Medzi respondentmi so stredoškolským vzdelaním s maturitou a ešte zreteľnejšie medzi odpovedajúcimi s vysokoškolským vzdelaním prevažuje súhlas s požiadavkou výrazne zvýšiť učiteľské platy nad nesúhlasom,“ uviedol Bahna. V kategórii vysokoškolsky vzdelaných respondentov výrazné zvýšenie učiteľských platov podporila až polovica (51,9 %) respondentov.
Z prieskumu taktiež vyplynulo, že požiadavke na zvýšenie platov učiteľov sú výrazne menej naklonení respondenti, ktorí uviedli, že by v prípade konania volieb v čase výskum volili stranu Smer-SD. Len 25,7 percenta spomedzi nich súhlasí s požiadavkou výrazne zvýšiť učiteľské platy. „Naopak, medzi ostatnými respondentmi, ktorí odpovedali, že by volili iné politické strany, volieb by sa nezúčastnili alebo nevedia, koho by volili prevažuje podpora pre požiadavku na zvýšenie platov učiteľov v pomere 40,1 percenta ku 35,2 percenta,“ dodal Bahna.
Respondenti v prieskume odpovedali na otázku: v poslednom období učitelia opakovane požadujú zvýšenie miezd. Súhlasíte, alebo nesúhlasíte s výrokom, že by vláda mala schváliť výrazné zvýšenie miezd učiteľov? Na výber mali respondenti z možností: rozhodne súhlasím, súhlasím, ani súhlasím ani nesúhlasím, nesúhlasím, rozhodne nesúhlasím.

Zdieľať na facebooku