V Bratislave sa uskutoční konferencia o integrovanom vyučovaní cudzieho jazyka

V Bratislave sa uskutoční konferencia o integrovanom vyučovaní cudzieho jazyka
V Bratislave sa uskutoční konferencia o integrovanom vyučovaní cudzieho jazyka / Foto: Shutterstock

Bratislava 30. novembra (TASR) - Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa vo štvrtok 1. decembra uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom Nové perspektívy v CLILe. Hlavným prednášateľom bude spoluautor významnej publikácie Putting CLIL into Practice a hosť vydavateľstva Oxford University Press Phil Ball. Podujatie sa začína o 9.00 h.
„Súčasťou konferencie budú odborné metodické workshopy, určené pre riaditeľov, učiteľov základných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl, zástupcov z radov rodičov a všetkých, ktorí majú záujem na skvalitňovaní a modernizácii súčasného slovenského školstva,“ uviedol Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). CLIL je integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov. Znamená to, že vyučovacie hodiny všeobecnovzdelávacích predmetov sú v cudzom jazyku.
ŠPÚ začal pred deviatimi rokmi experimentálne overovať metodický prístup CLIL v základných školách na Slovensku. Doteraz sa podarilo overiť tento prístup v dvadsiatich školách na prvom stupni. Momentálne sa overuje CLIL na druhom stupni v 14 základných školách.

Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku