V prírodných vedách a v matematike sa slovenskí žiaci zhoršili

V prírodných vedách a v matematike sa slovenskí žiaci zhoršili
V prírodných vedách a v matematike sa slovenskí žiaci zhoršili / Foto: Shutterstock

Bratislava 30. novembra (TASR) – V matematike aj prírodných vedách dosiahli slovenskí žiaci v oboch predmetoch nižšie skóre oproti testovaniam v rokoch 2007 aj 2011. Vyplýva to z prvých výsledkov medzinárodného výskumu vedomostí a zručností žiakov štvrtého ročníka základných škôl v matematike a prírodných vedách – TIMSS, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva. Testovanie sa na Slovensku uskutočnilo v máji 2015 a zapojilo sa doň 198 základných škôl a 5773 žiakov.
V matematike dosiahli žiaci Slovenskej republiky v roku na škále 0 až 1000 bodov výsledok 498 bodov. Priemer zúčastnených krajín EÚ bol 527 bodov, krajín OECD 528 bodov. V prírodných vedách dosiahli žiaci Slovenskej republiky 520 bodov. Priemer zúčastnených krajín EÚ bol 525 bodov, a priemer krajín OECD 527 bodov.
V matematike výkon slovenských žiakov poklesol oproti roku 2011 o deväť bodov a v prírodných vedách poklesol až o 11 bodov. Vo všetkých cykloch merania TIMSS sú výsledky slovenských žiakov v matematike pod úrovňou priemeru krajín EÚ/OECD. V prírodných vedách dosiahli naši žiaci v roku 2015 významne nižší výsledok v porovnaní s predchádzajúcim cyklom v roku 2011 a zároveň nižší výsledok oproti roku 2007. „Výkon našich žiakov sa zhoršil a klesol z úrovne nad priemerom krajín EÚ/OECD v rokoch 2007 a 2011 na úroveň priemeru krajín EÚ a zároveň na úroveň významne nižšiu, ako je priemer krajín OECD,“ dodáva rezort školstva.
Z hľadiska porovnania výsledkov chlapcov a dievčat ministerstvo konštatuje, že tak ako vo väčšine krajín EÚ/OECD, aj na Slovensku chlapci opäť dosiahli v porovnaní s dievčatami významne lepší výsledok v matematike aj prírodovede. Z hľadiska vplyvu socioekonomického zázemia na žiakov možno na základe výsledkov pozorovať, že na Slovensku má vplyv rodinného zázemia na vzdelávanie a výsledky žiaka rastúci charakter.
V skupine žiakov, ktorí patria medzi sociálne najslabších, poklesol výkon v matematike až o 35 bodov a v prírodných vedách až o 47 bodov oproti predchádzajúcemu cyklu. „Žiaci, ktorí na Slovensku patria do kategórie sociálne najslabších, dosahujú v matematike a prírodných vedách najslabšie výsledky spomedzi všetkých krajín EÚ/OECD," dodal rezort školstva.
Štúdia TIMSS sa uskutočňuje od roku 1995. V štvorročných cykloch skúma úroveň vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov štvrtého alebo ôsmeho ročníka základných škôl.

Čítajte viac o téme: Testovanie 5
Zdieľať na facebooku