Školský výbor odobril zmeny v zákone o Fonde na podporu vzdelávania

Školský výbor odobril zmeny v zákone o Fonde na podporu vzdelávania
Školský výbor odobril zmeny v zákone o Fonde na podporu vzdelávania / Foto: Bigstock

10.11.2016 |

Bratislava 10. novembra (TASR) - Fond na podporu vzdelávania (FNPV), ktorý poskytuje pôžičky študentom a učiteľom, čakajú zmeny. Upraví sa napríklad spôsob výpočtu úrokovej sadzby poskytovaných pôžičiek či rozšíri sa okruh žiadateľov o pôžičku, napr. aj o mladých výskumných pracovníkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o FNPV, ktorú dnes odobrili členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Právna norma upravuje spôsob výpočtu úrokovej sadzby pôžičiek, a to naviazaním na základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky (ECB). Doteraz boli úroky naviazané na výnos štátnych dlhopisov. "Výška úrokovej miery ostane aj naďalej výrazne nižšia ako úročenie porovnateľných spotrebných úverov v komerčných bankách a jej maximálna výška sa znižuje na štyri percentá," uvádza rezort školstva.
V novele sa určuje ako zdroj dotácie rozpočtová kapitola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zároveň sa umožňuje fondu prijímať pôžičky a úvery z medzinárodných finančných inštitúcií (napr. EIB, CEB), ktorých je Slovenská republika členom a komerčných bánk za presne určených podmienok.
Ministerstvo školstva uvádza, že od roku 2012 do roku 2016 poklesol priemerný výnos štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou zo 4,57 percenta na 0,89 percenta s výhľadom ďalšieho poklesu v roku 2017. "Pri ponechaní súčasného nastavenia úrokovej miery a nedofinancovaní fondu zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov, bude pokračovať pokles počtu podporených žiadateľov o pôžičku na maximálne asi 1300 ročne, čo predstavuje pokles o viac ako 40 percent oproti školskému roku 2014/2015," uviedol rezort v dôvodovej správe. Fond dokázal v školských rokoch 2013/2014 a 2014/2015 uspokojiť len necelých 60 percent žiadateľov.
Novela zákona ďalej rozširuje okruh žiadateľov o pôžičku o vysokoškolských učiteľov, mladých výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov na vysokých školách do 35 rokov. Doteraz o pôžičku mohli požiadať iba študenti vysokých škôl na všetkých stupňoch štúdia, pedagogickí zamestnanci v regionálnom školstve a odborní zamestnanci v regionálnom školstve. Pedagógovia aj študenti by mali mať po novom k dispozícii aj viacero termínov na podanie žiadosti o pôžičku.
FNPV vznikol 1. januára 2013 ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Fond poskytuje zvýhodnene úročené pôžičky pre vybrané cieľové skupiny. Od svojho vzniku v januári roku 2013 poskytol takmer 6000 pôžičiek študentom a pedagógom.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku