Univerzity pripravili bohatý Týždeň vedy a techniky

  Zdroj: Bigstock

Trnava 7. novembra (TASR) – Na Týždeň vedy a techniky, ktorý sa začína dnes, pripravila Trnavská univerzita (TU) i Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) viacero podujatí. Na nich participujú jednotlivé fakulty univerzít, niektoré z podujatí je určených aj pre verejnosť.
Medzi ne patrí napríklad Deň otvorených dverí na archeologickom nálezisku Dolnej brány na Hlavnej ulici v Trnave, ktorý pripravila katedra klasickej archeológie TU a bude v utorok 8. novembra, Filozofická fakulta UCM má na dnes v programe Rozprávanie o tvorbe monografií obcí z okolia Trnavy v podaní vydavateľstva Dajama, ktoré bude v kníhkupectve Panta Rhei, v DKP Berliner bude dnes diskusia Politický fašizmus a jeho vzostupy a pády a vo štvrtok 10. novembra výstava fotografií Do Mexika s Filozofickou fakultou.
V utorok 8. novembra bude v Univerzitnej knižnici UCM diskusia Panteón osobností alebo Keď sa veda stáva koníčkom, ktorá sa uskutoční v spolupráci s mestom Trnava. Za názvom S Napoleonom do bitky sa skrýva zase prezentácia reálnych replík, odevov, obuvi a najmä jedla z daného historického obdobia, ktorá bude v piatok 11. novembra. Fakulta sociálnych vied UCM má v pláne na 8. a 9. novembra doktorandskú konferenciu Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Uskutoční sa v Kongresovom centre fakulty na Pekárskej ulici. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM pripravila rad prednášok predstaviteľov reklamných agentúr, stratégov, copywriterov, dizajnérov, marketingových manažérov. Prírodovedecká fakulta UCM prispela prednáškou Biofotonika – svetlo v nás , ktorá bude 8. novembra v diskusnom klube Partizáni a 9. novembra workshopom o fotonike pre učiteľov fyziky na stredných školách.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU organizuje počas tohto týždňa štyri konferencie – dnes s názvom Ochrana života, 8. novembra Nové trendy v ošetrovateľstve, v stredu 9. novembra Civilizačné ochorenia a v závere Včasná intervencia. Pedagogická fakulta TU na 10. novembra má na programe v Univerzitnej knižnici diskusiu Fotografia je umenie vidieť viac.
Právnická fakulta TU pripravila na 9. novembra prvé vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou z cyklu Naši susedia na tému 1956-Rok maďarskej slobody v spolupráci s Maďarským inštitútom. Na štvrtok 10. novembra je zaradená prednáška námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby Tomáša Rulíška Spravodajská služba slúži dobrej správe štátu.

Zdieľať na facebooku