Konferencia Marketing Identity bude o Značkách, ktoré milujeme

Konferencia Marketing Identity bude o Značkách, ktoré milujeme
Konferencia Marketing Identity bude o Značkách, ktoré milujeme / Ilustračná foto: FMK UCM

Trnava 2. novembra (TASR) - Trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, ktorú každoročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) sa uskutoční 8. a 9. novembra v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied na zámku v Smoleniciach. Jej ústrednou témou budú Značky, ktoré milujeme.
Podujatie ponúka päť sekcií, v rámci ktorých účastníci zhodnotia vplyv značky na spotrebiteľa, posúdia aspekty komercializácie médií a upriamia sa na osobný či regionálny branding. Okrem vedeckých pracovníkov a osobností akademickej obce zo Slovenska, Česka, Poľska, Ruska a Nórska sa na konferencii zúčastnia aj odborníci a špecialisti z praxe pôsobiaci v prostredí reklamných agentúr. Súčasťou programu bude aj udeľovanie ocenenia Granátt vzdelávacím inštitúciám venujúcim sa oblasti spoločenskej zodpovednosti za predošlý rok. Organizátori tiež predstavia nové čísla časopisov European Journal of Media, Art and Photography a Communication Today s masmediálnym a marketingovým zameraním, ktoré vydáva FMK.
Sprievodnými akciami konferencie budú tri výstavy. Jedna priblíži najlepšie fotografie mladých rómskych talentov z projektu Fotoroma – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie. Druhá sa týka projektu Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu, ktorej výstupom sú fotografie zachytávajúce silné stránky týchto regiónov. Tretia prinesie fotografie z projektu Kultúrne dedičstvo.
Odborným garantom konferencie je Klub reklamných agentúr Slovenska, hlavným partnerom Trnavský samosprávny kraj a Klaster regionálneho rozvoja. Informoval Martin Horváth z PR kabinetu FMK.

Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku