Žiaci zo ZŠ v Bystranoch odchádzajú počas štúdia do zahraničia

Žiaci zo ZŠ v Bystranoch odchádzajú počas štúdia do zahraničia
Žiaci zo ZŠ v Bystranoch odchádzajú počas štúdia do zahraničia / Foto: ZS Bystrany

Bystrany 31. októbra (TASR) - Obec Bystrany v okrese Spišská Nová Ves je známa tým, že mnoho ľudí odtiaľto odchádza za prácou do zahraničia, predovšetkým do Anglicka. Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch Júlia Čurillová pre TASR povedala, že za prácou odchádzajú celé rodiny, pričom rodičia vezmú zo školy deti už počas ich štúdia na prvom stupni. Ich návrat do školy po rokoch je preto problematický.
Riaditeľku však trápi, že už druhý rok po sebe sa v škole nenachádza deviaty ročník. "Aj to je jeden z dôsledkov toho, že deti odchádzajú do Anglicka. V mnohých prípadoch ide o šikovných žiakov, ktorí nám odídu z tretieho alebo štvrtého ročníka. Vrátia sa, keď majú vek siedmaka až ôsmaka. Po príchode musia robiť komisionálne skúšky, pretože nám nikdy nepredložia doklad o tom, aké vysvedčenie tam dostali. Keby ho aj predložili, tak by museli robiť skúšky z toho, čo v Anglicku neabsolvovali," vysvetlila Čurillová. Ide najmä o predmety ako sú slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka a dejepis. Práve slovenský jazyk a literatúra robí deťom najväčší problém a pri komisionálnych skúškach z neho neprejdú. "Snažíme sa ich etablovať, ale stáva sa, že žiaci majú 15 rokov a nachádzajú sa v piatom ročníku," vysvetlila riaditeľka s tým, prečo sa na škole nenachádza deviaty ročník.
Základná škola má vytvorenú spoluprácu so školou v anglickom meste Sheffield, kde pracuje viac ako tisíc ľudí z obce Bystrany. "Máme vytvorené partnerstvo s ich miestnou univerzitou, z ktorej k nám chodí aj jeden ich profesor. Strávi u nás napríklad týždeň a stáva sa súčasťou nášho vyučovacieho procesu," priblížila Čurillová. Zastúpenie z miestnej školy však v Anglicku doteraz nebolo, najmä z finančného dôvodu.
Bystriansku školu navštevujú predovšetkým rómski žiaci, ktorí v mnohých prípadoch nejdú študovať ďalej na strednú školu a štúdium končia často v nižšom ako deviatom ročníku. Aj preto sa v minulosti v škole uskutočnil projekt s názvom Druhá šanca, ktorý ponúkal možnosť dospelým ľuďom dokončiť si štúdium na základnej škole. Projekt bol určený pre ľudí, ktorí v minulosti mali ukončený aspoň šiesty ročník základnej školy a patrili k takzvaným marginalizovaným skupinám. Učebné osnovy boli podľa Čurillovej upravené tak, aby obsah učiva siedmeho až deviateho ročníka dokázali dospelí žiaci zvládnuť v priebehu jedného školského roka. Príležitosť dokončiť si základné vzdelanie prinieslo miestnym Rómom druhú šancu a lepšiu možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Aktivita bola súčasťou národného projektu, ktoré zastrešovalo Metodicko-pedagogické centrum a hradila ho Európska únia cez operačný program Vzdelávanie. V školskom roku 2012/2013 si vysvedčenie prevzalo 11 študentov, o rok neskôr sa do projektu zapojilo ďalších 25 ľudí. "Vekovo išlo o výnimočnú skupinu, keďže sa v jednej triede stretli napríklad mama, otec a dcéra," priblížila Čurillová. Aj keď projekt už na škole neprebieha, pretože sa skončil, tak na dokončenie štúdia na základnej škole sa tento rok prihlásili dvaja dospelí ľudia, ktorí sa vzdelávajú individuálne.

Zdieľať na facebooku