P. PLAVČAN: Musí nastať celospoločenská zhoda, že v školstve je potrebná zmena

P. PLAVČAN: Musí nastať celospoločenská zhoda, že v školstve je potrebná zmena
P. PLAVČAN: Musí nastať celospoločenská zhoda, že v školstve je potrebná zmena / Ilustračné foto: MŠVVaŠ SR

18.10.2016 |

Na Slovensku musí nastať celospoločenská zhoda na tom, že v oblasti vzdelávania a výchovy je potrebná zmena. Taktiež musí spoločnosť súhlasiť s tým, že školstvo si zaslúži viac peňazí, ktoré budú účelne využité. Na margo zverejnených téz k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania to dnes uviedol minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS). Samotný program by mal byť predložený na rokovanie vlády a následne do parlamentu v prvom štvrťroku budúceho roka.
Tézy programu budú po verejnej diskusii a okrúhlych stoloch dopracované a konkretizované o návrh opatrení. "Opatrenia budú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Legislatívnej i ekonomickej povahy. Budeme pripravovať dvojročné plány, v ktorých budú konkrétne úlohy a navrhnuté finančné krytie," priblížil Plavčan.
Predložený dokument podľa neho predstavuje základné východiská toho, čo treba zrealizovať v oblasti výchovy a vzdelávania v horizonte desiatich rokov. Podľa ministra sa v ňom nehovorí o tom, že by bolo slovenské školstvo zlé. „Školstvo, podobne ako všetky oblasti spoločenského života, je v takom stave, ktorý zodpovedá spoločenskému vývinu. Spoločensko-ekonomické podmienky sa vo svete veľmi rýchlo menia a je potrebné tomu prispôsobiť aj školstvo,“ skonštatoval.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania rieši podľa rezortu školstva štyri kľúčové oblasti, a to kvalitné vzdelávanie dostupné pre všetkých, postavenie a fungovanie učiteľov, odborné vzdelávanie a financovanie i riadenie školstva.
V rámci programu sa napríklad navrhuje, aby sa zmenila rola učiteľa. Pedagóg by po novom nemal byť pre žiakov len sprostredkovateľom poznatkov, ale aj sprievodcom v procese učenia sa. Zmenou by malo prejsť aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov, ktoré by už nemalo byť prepojené s finančným odmeňovaním učiteľov prostredníctvom kreditových príplatkov, tak ako je to v súčasnosti. Desaťročnú povinnú školskú dochádzku má nahradiť povinné vzdelávanie, ktoré bude trvať 12 rokov. Deti tak začnú s povinným vzdelávaním už v piatom roku života a skončia ako 17-ročné. Po novom by malo do prvého stupňa patriť prvých päť ročníkov a do druhého zvyšné štyri ročníky.
"Chceme, aby bolo možné uvažovať o výchove a vzdelávaní tak, že sa nevzťahuje len na školu, ale zvýrazniť sme chceli aj domáce vzdelávanie. Rodičia budú mať väčšiu možnosť pri výchove a vzdelávaní svojich detí," podotkol Plavčan.

Zdieľať na facebooku