Ministerstvo navrhuje zmeniť rolu učiteľa, mal by byť pre žiakov sprievodcom

Ministerstvo školstva navrhuje aby sa zmenila rola učiteľa. Pedagóg by po novom nemal byť pre žiakov len sprostredkovateľom poznatkov, ale aj sprievodcom v procese učenia sa.
Ministerstvo školstva navrhuje aby sa zmenila rola učiteľa. Pedagóg by po novom nemal byť pre žiakov len sprostredkovateľom poznatkov, ale aj sprievodcom v procese učenia sa. / Ilustračné foto: Bigstock

17.10.206

Ministerstvo školstva navrhuje aby sa zmenila rola učiteľa. Pedagóg by po novom nemal byť pre žiakov len sprostredkovateľom poznatkov, ale aj sprievodcom v procese učenia sa. Rezort školstva to navrhuje v rámci cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré predkladá na odbornú diskusiu.
"V nových podmienkach sa musí zmeniť doterajšia rola učiteľa ako toho, kto odovzdáva či prenáša poznatky a hodnoty, na novú rolu sprievodcu pri učení sa, ktorý je podporovateľom, pomocníkom, partnerom a spolutvorcom vzdelávacieho prostredia," uvádza v dokumente rezort školstva.
Zmenou by malo prejsť aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Po novom by už nemalo byť prepojené s finančným odmeňovaním učiteľov prostredníctvom kreditových príplatkov, tak ako je to v súčasnosti. Rezort chce tým zabrániť, aby hlavnou motiváciou učiteľov pre absolvovanie vzdelávania bola akumulácia kreditov s cieľom prilepšenia si k platu. Záujem učiteľov o kontinuálne vzdelávanie by tak po novom mal byť motivovaný najmä snahou rozvinúť svoje profesijné kompetencie. Rezort taktiež navrhuje, aby sa kontinuálne vzdelávanie realizovalo rozmanitými formami a vo väčšej miere aj v školských kolektívoch priamo v školách.
Čo sa týka samotných platov učiteľov a odborných zamestnancov rezort školstva navrhuje, aby dosiahli úroveň aspoň 80 percent priemerného platu ostatných povolaní, v ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. "Zvýšenie platov je zabezpečené vo forme tarifnej zložky a osobného príplatku prideľovaného na základe komplexného hodnotenia činnosti učiteľa," píše ministerstvo v dokumente. Odstrániť by sa malo aj znevýhodnenie začínajúcich učiteľov a nástupný plat pedagogického a odborného zamestnanca by mal dosiahnuť priemernú výšku platu začínajúcich zamestnancov v ostatných povolaniach, v ktorých sa vyžaduje rovnaký stupeň vzdelania.
Ciele, ktoré v dokumente predkladá ministerstvo, by sa mali dosiahnuť v horizonte 10 rokov.

Zdieľať na facebooku