Gymnáziá a vysoké školy môžu na modernizáciu získať 20,1 mil. eur

  

Bratislava 1. februára (TASR) - Gymnáziá z Bratislavského kraja, a tiež vysoké školy či Slovenská akadémia vied (SAV) môžu požiadať o nenávratný príspevok z eurofondov na svoju modernizáciu. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila výzvy na podávanie projektov v celkovej hodnote 20,1 milióna eur.

 


Výzva z operačného programu Vzdelávanie pre gymnáziá je zameraná na modernizáciu vzdelávania s dôrazom na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov s cieľom zvýšiť záujem žiakov o technické študijné odbory. Žiadatelia o príspevok sa môžu uchádzať minimálne o 75.000 eur a maximálne o 250.000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. apríla 2013. "Školy môžu svoje projekty orientovať napríklad na aktivity týkajúce sa nových učebných materiálov, zriadenie laboratórií či koordináciu vyučovania matematiky a fyziky, chémie, biológie, ako aj na ďalšie vzdelávanie pedagógov," informovala Eliška Šándorová, manažérka pre styk s verejnosťou ASFEU.

Celkovo 18,5 milióna eur pôjde z OP Výskum a vývoj. Verejné, štátne a súkromné vysoké školy, SAV a ďalšie výskumné organizácie môžu projekty zamerať predovšetkým na obnovu výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia a informačno - komunikačných technológií. Aktivity projektov musia súvisieť s niektorými z 12 vecných tém výskumu a vývoja, napr. biotechnológie, energia, kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska, civilizačné výzvy a pod. "Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok zo všetkých krajov SR okrem Bratislavského sa môžu uchádzať minimálne o 1,5 milióna eur a maximálne o tri milióny eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 6. mája 2013," dodala Šándorová. Obe výzvy sú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Pre OP Výskum a vývoj plánuje ASFEU vo februári ďalšiu výzvu, v celkovej výške 15 miliónov eur. Zameraná bude na podporu infraštruktúry vysokých škôl a na zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu.

Kompletné informácie o výzvach nájdu záujemcovia na webe www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie a operačným programom Výskum a vývoj. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu [email protected][email protected] alebo priamo kontaktovať ASFEU.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku