Zvýšia sa finančné prostriedky určené na pomoc a podporu deťom a žiakom

  Foto: Bigstock

Bratislava 14. mája (TASR) - Rezort školstva v nadchádzajúcom školskom roku 2024/2025 zvýši finančné prostriedky určené na pomoc a podporu deťom a žiakom. Po novom sa však pomoc a podpora bude poskytovať z väčšej časti z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zvýšený bude aj počet úväzkov pre podporné profesie. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
        

"Rozšírené a zvýšené financovanie podporných opatrení pomôže školám zvládať náročné situácie pri vytváraní podmienok na vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami a v zlepšovaní duševného zdravia," poznamenal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Tieto opatrenia majú prispievať k rozvoju jednotlivca a vytváraniu prostredia, v ktorom sa každé dieťa cíti akceptované, vítané a podporené.
        

Pomoc bola doteraz financovaná primárne z európskych zdrojov. S prechodom na štátny rozpočet sa má zvýšiť aj počet úväzkov podporných profesií. Ako priblížili z rezortu, v školskom roku 2023/2024 pôsobilo v školách na Slovensku 7498 pedagogických asistentov, 1357 členov školského podporného tímu a 335 pomocných vychovávateľov, resp. rodičovských asistentov. Od školského roku 2024/2025 bude podľa nich v školách na Slovensku pôsobiť 9498 pedagogických asistentov, 2892 členov školského podporného tímu a 1008 nepedagogických zamestnancov zabezpečujúcich sebaobslužné úkony. 
        

"Zmeny vo financovaní si vyžadujú nové spôsoby prideľovania pracovných úväzkov pre pedagogických asistentov. Väčšina pracovných úväzkov bude už financovaná zo štátneho rozpočtu, s minimálnym pokrytím 70 percent počtu úväzkov financovaných z európskych zdrojov v predchádzajúcom školskom roku," uviedli z ministerstva. 
        

Ako avizovali, školy budú môcť požiadať o dodatočné pracovné úväzky pre pedagogických asistentov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom individuálneho zberu požiadaviek v máji 2024, a to prostredníctvom webovej aplikácie na www.vykazy.sk. Doplnili, že rozhodovanie o týchto požiadavkách bude zohľadňovať reálnu potrebu a udržateľnosť pozícií podľa aktuálnej situácie v školách.

Zdieľať na facebooku