Mikloško považuje za nevyhnutnú celoplošnú reguláciu mobilov v základných a stredných školách

  Foto: Bigstock

Bratislava 6. februára (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje za nevyhnutné pristúpiť k celoplošnej regulácii mobilov v základných a stredných školách. Zlepšila by sa tým podľa neho výučba aj ochrana detí, napríklad pred kyberšikanou. Doterajšiu formu, ktorá prenecháva reguláciu mobilov na jednotlivé školy, považuje za nedostatočnú a nesystémovú. Vyzýva preto kompetentné orgány, aby téme venovali viac pozornosti. TASR o tom informoval Úrad komisára pre deti (ÚKPD).
        

Mikloško apeluje na právnu reguláciu používania mobilov v základných a stredných školách. "Je potrebné vymedziť právny rámec a stanoviť jasné pravidlá prostredníctvom vyhlášky alebo zákona, platnými celoplošne na území celej Slovenskej republiky. Jasné pravidlá by pomohli aj jednotlivým školám," vysvetlil.
        

Priblížil, že ÚKPD pozoruje jednoznačne negatívny vplyv mobilných telefónov na telesný a psychický vývoj detí. Preto chcú, aby boli slovenské deti viac v bezpečí. "Registrujeme nielen nárast šikany, ale aj duševných porúch a vážnych psychických problémov detí a mladých ľudí, problémy so socializáciou, prospechom aj učením. Je potrebné uvedomiť si, že mobily, ako aj ďalšie digitálne zariadenia sú droga, s ktorou sa deti musia naučiť správne zaobchádzať. A my ako spoločnosť za to nesieme priamu zodpovednosť," uviedol.
        

ÚKPD vyzýva verejnosť pri príležitosti utorkového Svetového dňa bez mobilov k vyjadreniu svojho názoru a podpore tejto regulácie. Túto iniciatívu môžu ľudia podporiť počas celého dňa na webovej stránke ÚKPD.
 

Zdieľať na facebooku