Okresný súd v Prešove priznal odškodné žiačke pre vzdelávanie počas pandémie

Okresný súd v Prešove priznal odškodné dieťaťu z Jarovníc, ktoré nemalo prístup k vzdelávaniu počas pandémie ochorenia COVID-19. I
Okresný súd v Prešove priznal odškodné dieťaťu z Jarovníc, ktoré nemalo prístup k vzdelávaniu počas pandémie ochorenia COVID-19. I / Foto: Pexels

Prešov 27. novembra (TASR) - Okresný súd v Prešove priznal odškodné dieťaťu z Jarovníc, ktoré nemalo prístup k vzdelávaniu počas pandémie ochorenia COVID-19. Išlo o žalobu voči Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v novembri 2022. Súd žalobe vyhovel a priznal odškodnenie v celej požadovanej výške 3000 eur. Rozsudok nie je právoplatný.
        

Rómske dievča z marginalizovanej komunity v žalobe namietalo, že štát v čase prerušenej prezenčnej výučby na základných školách počas pandémie zaviedol dištančné vzdelávanie. Bolo podľa nej podmienené digitalizáciou - prístupom k internetu a digitálnym technológiám, vlastnením počítačového zariadenia a počítačovými zručnosťami. Tie však ona ani jej rodina nemali a štát ich nijako nezabezpečil.
        

Súd na verejnom pojednávaní 6. novembra vyhlásil rozsudok, ktorým určil, že štát porušil zásadu rovnakého zaobchádzania a dopustil sa diskriminácie v prístupe k vzdelaniu a právu na prístup k informáciám a slobode prejavu. "A to neprijatím primeraných opatrení vrátane zabezpečenia prístupu k internetu a digitálnym technológiám, ktoré by zabezpečili rovný prístup žalobkyne ku vzdelaniu v čase prerušenej prezenčnej výučby počas pandémie COVID-19," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
        

Súd podľa hovorkyne v danom prípade nespochybňuje nutnosť riešenia situácie v oblasti vzdelávania a školskej politiky počas pandémie s cieľom ochrany zdravia a života ľudí. "Avšak prijaté opatrenia mali reagovať na existujúcu nerovnosť v marginalizovaných skupinách, ktorými je aj rómska komunita. Žalobkyňa v konaní preukázala, že na prvý pohľad neutrálne kritérium dopadá o poznanie silnejším spôsobom na chránenú marginalizovanú rómsku komunitu, ktorej je členom," doplnila.
        

Podľa Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá jej zabezpečila bezplatné právne zastupovanie v súdnom konaní, ide o prvý rozsudok svojho druhu nielen na Slovensku, ale i v Európe. Podľa poradne poukázal na znevýhodnenia v prístupe digitálnym technológiám a internetu, ktorým čelia niektoré skupiny v slovenskej spoločnosti a ktoré majú širší systémový charakter.
        

"Rozsudok súdu potvrdzuje závažné zlyhanie štátu v čase pandémie. Štát nezabezpečil kvalitné vzdelávanie pre rómske deti, ktoré nemajú prístup k internetu, digitálnym technológiám a nemajú digitálne zručnosti," uviedla advokátka spolupracujúca s poradňou a právna zástupkyňa žalobkyne Vanda Durbáková.
        

Podľa poradne škola v čase prerušenej prezenčnej výučby vzdelávala rómske deti iba distribúciou pracovných listov na týždennej báze, pričom im pri ich vypracovávaní neposkytovali podporu a ani ich nevyhodnocovala.
 

Zdieľať na facebooku