Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie by mali byť financované štátom

  Foto: Pexels

 Bratislava 29. novembra (TASR) - Financovanie cirkevných a súkromných zariadení poradenstva a prevencie by sa malo zmeniť. Mali by sa financovať zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň odsúhlasila, aby parlament rokoval o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.
        

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie by sa mali financovať zo štátneho rozpočtu na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť. Zároveň tiež na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok, uviedlo ministerstvo školstva v návrhu. 
        

Cieľom zmeny je zabezpečiť rovnaký model financovania pre všetky poradenské zariadenia bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie doposiaľ získavali finančné prostriedky na mzdy a prevádzku od obcí alebo samosprávnych krajov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa počtu detí, ktorým boli poskytnuté služby v predchádzajúcom roku. 

Zdieľať na facebooku