Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na projekty k zriadeniu a doplneniu triednych knižníc

  Foto: Pexels

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o finančnú podporu na rozvojový projekt "Čítame pre radosť". Účelom výzvy je posilnenie pozitívneho vzťahu k čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu MŠVVaŠ s tým, že ich cieľom je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice. 
       

"Zriadiť alebo doplniť triedne knižnice v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ako aj v triedach prvého a druhého ročníka základnej školy," uviedli z rezortu. Oprávnenými žiadateľmi sú materské školy, základné školy, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy a spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku materská škola alebo základná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.
        

Celková suma finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 200.000 eur, pričom ich výška závisí od počtu zapojených tried. Ako priblížili z ministerstva, škola môže zapojiť maximálne štyri triedy a v prípade škôl s viac ako 500 žiakmi, môže škola zapojiť maximálne šesť tried. Výzva je otvorená do 11. októbra. MŠVVaŠ zverejní zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky najneskôr do 16. októbra.
        

Triedne knižnice by mali byť podľa ministerstva stále prístupné pre deti a obsahovať knihy, ktoré ich motivujú k čítaniu. Ako zdôraznili, výsledky medzinárodného merania PIRLS 2021 ukazujú, že čitateľská gramotnosť na Slovensku je porovnateľná s priemerom krajín EÚ a OECD. "Podobný výkon ako žiaci SR dosiahli aj žiaci z Rakúska, Holandska a Nemecka," priblížili. Dodali, že čitateľská gramotnosť je však neustále dôležitá, pretože schopnosť čítať je základom na získavanie informácií. 
        

"Čitateľská gramotnosť a pozitívny vzťah ku knihám patria medzi najdôležitejšie schopnosti, ktoré si deti a žiaci osvojujú už od mladého veku. Čítanie s porozumením a záujmom je základom na vzdelávanie sa vo všetkých ostatných predmetoch a tiež poskytuje pocit potešenia vo chvíľach oddychu," uviedli.

Zdieľať na facebooku