U školákov narástol výskyt šikany, častejšie ju však ohlasujú a je menej bitiek

  Foto: Pexels /Mikhail Nilov

Bratislava 30. septembra (TASR) - Za posledné roky u školákov narástol výskyt šikany, ale aj jej ohlasovanie. Zároveň sa znížil počet bitiek. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiaceho správania 11-, 13- a 15-ročných školákov.
       

Výskyt fyzického násilia od roku 2014 klesá. "Menej ako 15 percent chlapcov a približne päť percent dievčat uviedlo, že sa zúčastnili na bitke aspoň trikrát v priebehu posledných 12 mesiacov," ukázala štúdia. 
        

Od roku 2018 sa však zvýšil výskyt šikanovania u dievčat, narástol z piatich až ôsmich na šesť až 12 percent. Odborníci poukázali aj na výrazný nárast kyberšikany, a to u chlapcov aj dievčat z jedného až troch percent na štyri až desať percent. Podľa štúdie je pozitívnym zistením, že v porovnaní s rokom 2018 menej školákov, ktorí zažili skúsenosť so šikanovaním, mlčí a zároveň sa viac z nich zdôverí učiteľom.
        

Skoro tretina školákov zažila v škole výsmech, najčastejšie z postavy, konkrétne z nadváhy, pričom častejšie ho zažili dievčatá (23 percent) ako chlapci (15 percent).

Zdieľať na facebooku