Trnava bude mať ako prvá na Slovensku obnovené všetky školské dvory

  

Trnava 22. septembra (TASR) - V budúcom roku sa chce mesto Trnava pustiť do obnovy školských dvorov na dvoch svojich základných školách (ZŠ). Má záujem získať na tento účel prostriedky z európskych fondov, poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili na septembrovej schôdzi spolufinancovanie obnovy v celkovej výške viac ako 500.000 eur. Podľa primátora sa po ukončení Trnava stane prvým mestom na Slovensku s kompletne zrevitalizovanými školskými dvormi.
        

Posledná etapa obnovy školských dvorov sa týka ZŠ na Ulici Andreja Kubinu a na Ulici Kornela Mahra. V prvom prípade ide o náklady vo výške 3,3 milióna eur. Mesto má záujem získať nenávratný finančný príspevok vo výške 2,4 milióna eur v rámci aktuálnej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl a spolupodieľať sa bude ôsmimi percentami vo výške 256.000 eur. V pláne sú okrem revitalizácie školského dvora so športoviskami aj učebne informatiky a robotiky, fyziky a telocvičňa. Na ZŠ na Ulici Kornela Mahra je projekt za 3,5 milióna eur, mesto žiada o nenávratný finančný príspevok 3,22 milióna eur. Samospráva by sa podieľala sumou 280.000 eur. Na tejto škole chcú vynoviť dve jazykové triedy, informatickú, prírodovednú a exteriérovú environmentálnu učebňu a k tomu pre žiakov pripraviť plnohodnotný školský dvor. V oboch školách na revitalizovaných častiach príde zároveň aj k debarierizácii priestorov. 

Zdieľať na facebooku